• OEFENEN MET EXPLOSIEVEN<br />
15 maart 2012
15 mrt 2012

OEFENEN MET EXPLOSIEVEN

Beveiligingsbedrijf Securitas, Sabic Innovative Plastics, de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en politie Zuidoost Brabant hielden vorige week bij petrochemisch bedrijf Sabic een bomoefening. Het was voor het eerst dat een publiek private samenwerking op het gebied van beveiliging op zo’n grote schaal werd ingezet. De vier partijen bootsten een crisissituatie na, compleet met oefenexplosieven en afpersingsbrieven. Er werd gekeken of de beveiligingsbeambten adequaat reageerden door het terrein af te zetten en de politie te informeren, of de politie tijdig de EOD inschakelde en of deze de explosieven wisten te ontmantelen. De verschillende partijen hadden andere doelen, maar konden deze middels één oefening verenigen. Zo trainde Securitas medewerkers in de praktijk en kon Sabic een crisisoefening houden op locatie. EOD-medewerkers legden tijdens de oefening hun examen af en ontmantelden de explosieven.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’