• Onderhoud onroerend hoger op agenda
26 april 2006
26 apr 2006

Onderhoud onroerend hoger op agenda

De overheid moet het onderhoud van onroerend goed stimuleren en daarom verdient het item een prominentere plaats op de politieke agenda. Dat stelde FOSAG-directeur Erik Kruiderink tijdens het innovatiecongres van de brancheorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche. Daarnaast voorspelt FOSAG een toenemend gebruik van sensortechnieken om de technische staat van onroerend goed op de voet te kunnen blijven volgen.

De onderhoudsbranche vindt het belangrijk dat al in een vroegtijdig stadium rekening wordt gehouden met toekomstig onderhoud. ‘Dat betekent dat al direct bij het ontwerp van gebouwen met de architect moet worden gekeken naar preventieve maatregelen die bij de bouw kunnen worden genomen om extra onderhoud op de langere termijn te voorkomen.
Ook door de levensduur van materiaal te bepalen kan een duidelijk overzicht worden verkregen van de onderhoudskosten in de toekomst’, stelde O. Spruijt, hoofd afdeling projecten, marketing en communicatie van de FOSAG.

Sensortechnieken

Het zal in de nabije toekomst al mogelijk zijn sensortechnieken te gebruiken om de technische staat van het onroerend goed op de voet te kunnen blijven volgen. Spruijt ziet de sensortechnieken als de toekomst waar het gaat om goed onderhoud van gebouwen.
‘Zo kunnen al bij de coating van muren sensoren onder de laag worden aangebracht. Deze geven voortdurende informatie over de toestand van de verflaag. Bij Rijkswaterstaat worden al proeven gedaan met dit soort technieken. De sensoren zijn al gebruikt om onder verflagen corrosie van metaal te constateren voordat deze van buitenaf zichtbaar is. Binnen drie tot vijf jaar zal het gebruik van deze technische middelen heel gewoon zijn,’ verwacht Spruijt.

Schildersbranche
Extra aandacht tijdens het congres besteedde de voorzitter ook aan de schildersbranche. Deze voert al enige tijd actie om het probleem van de winterwerkloosheid in de branche uit de wereld te helpen. Kruiderink ziet naast werkspreiding en financiële prikkels een probaat middel in opdrachtspreiding. Hij pleitte daarom ook voor de invoering van een wettelijke plicht om schilderwerkzaamheden bij overheidsopdrachten in de winter uit te voeren.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’