• 'Onvoldoende aandacht voor brandpreventie'
15 mei 2008
15 mei 2008

'Onvoldoende aandacht voor brandpreventie'

Het Verbond van Verzekeraars roept de overheid op om brandpreventie een hogere maatschappelijke urgentie te geven. Aanleiding is de hoge schadelast als gevolg van branden in het afgelopen kwartaal. Verzekeraars keerden circa tachtig miljoen euro uit, zo blijkt uit een inventarisatie.

Hoewel het aantal branden hetzelfde was als een jaar eerder, betekent dat een stijging van zestig procent in de schadelast ten opzichte van het eerste kwartaal van 2007. Ook de branden in Delft (Technische Universiteit) en Enschede (bedrijventerrein De Marssteden) zullen de lijst 'grote branden' aanvullen.

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars vindt het te vroeg om te concluderen of we te maken hebben met incidentele uitschieters dan wel met een structurele ontwikkeling naar meer branden met meer schade. Het belang van brandpreventie blijft hoe dan ook onverkort overeind staan.

‘De enorme impact van branden zoals bij de TU Delft, zie ik onvoldoende terug in de maatschappelijke urgentie waarmee brandpreventie wordt aangepakt. Als we het willen, kunnen we naar mijn stellige overtuiging echt nog grote stappen maken in het eerder signaleren van branden en het indammen van de schade.’

Begin dit jaar riep Weurding de overheid op om een 'voortrekkersrol' te vervullen. Bijvoorbeeld door voldoende middelen vrij te maken voor het verbeteren van de brandveiligheid van overheidsgebouwen, onder meer voor sprinklerinstallaties.

Weurding: ‘Openbare gebouwen moeten gewoon veilig zijn. Zeker als er dagelijks duizenden mensen gebruik van maken. Maar brandpreventie moet niet alleen bij publieke instellingen tussen de oren zitten. Zo zou wat mij betreft bij bestaande woningbouw een rookmelder wettelijk verplicht moeten zijn, verdient brandveiligheid bij ondernemers meer prioriteit als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, dient overal voldoende bluswater beschikbaar te zijn en pleit ik voor meer 'rood op straat'. Brand raakt ons allemaal. Laten we daarom de handen ineen slaan.’

De totale schade door grote branden bedroeg vorig jaar 450 miljoen euro, vijftig procent meer dan in 2006. Of die stijging zich in 2008 zal doorzetten, is nog onduidelijk. Het hoge schadebedrag in het eerste kwartaal van 2008 kan voornamelijk worden toegeschreven aan de maand januari. Die maand verschilde qua aantallen niet zoveel van andere jaren, maar een paar flink grote branden telden zwaar door in de schadecijfers. Zo leverde de brand in een papierverwerkingsbedrijf in Nijmegen op 26 januari alleen al een schade op van 25 miljoen euro. Een brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Haarlem op 1 januari zorgde voor een schadepost van tien miljoen euro.

De recente branden in Delft en Enschede doen vermoeden dat schade door brand ook in het tweede kwartaal van 2008 weer fors in de papieren gaat lopen. Eerste schattingen van de schade door de brand bij de TU Delft komen uit op tientallen miljoenen euro. Daarmee zou alleen al door dit incident de brandschade in het tweede kwartaal hoger uit kunnen komen dan in de eerste maanden van 2008.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’