• 'Organisaties van elkaar laten leren'<br />
22 augustus 2007
22 aug 2007

'Organisaties van elkaar laten leren'

Chapeau: Burger@Overheid.nl zet BurgerServiceCode op kaart


Onafhankelijk forum Burger@Overheid.nl wil inventariseren in hoeverre de BurgerServiceCode wordt toegepast door overheidsorganisaties. Het roept daarom alle overheidsorganisaties op om praktijkvoorbeelden te melden. De organisatie die de code het beste toepast, wint de WebWijzerAward. Directeur Matt Poelmans geeft uitleg.

De BurgerServiceCode is de kwaliteitsnorm voor de digitale overheid. Deze is ontwikkeld door Burger@Overheid.nl, een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Burger@Overheid.nl stimuleert de digitale overheid vanuit burgerperspectief door wensen van burgers in kaart te brengen, overheden te adviseren en evaluaties uit te voeren over de voortgang.

Hoe ziet de BurgerServiceCode er uit?

'Dat zijn tien geboden voor moderne overheden. Daar verstaan wij overheden onder die gebruik maken van verschillende communicatiekanalen als internet, e-mail, telefoon, brieven en direct contact. De code gaat over alle contacten die gelegd worden tussen overheidsinstelling en burger. Niet alleen over internet, want daar maakt niet iedereen gebruik van. Wij leggen sterk de nadruk op het eerste gebod. Dat luidt dat contact mogelijk moet zijn via zowel moderne als klassieke communicatiekanalen.'

Wat gaan jullie nu met die code doen?

'Begin dit jaar zijn we een actie gestart waarbij we instanties oproepen om de code ook toe te passen. We willen nu gaan inventariseren wat er al mee gedaan wordt. De resultaten die we binnenkrijgen, zetten we op een landkaart, zodat organisaties de resultaten van elkaar kunnen zien en van elkaar kunnen leren.'

In hoeverre is de code bindend?

'Niet alle punten zijn wettelijk bindend, maar ze zijn in de loop der tijd wel normaal geworden. Een aantal punten is gebaseerd op wetten en regels, bijvoorbeeld via de Nationale Ombudsman.'

En wat krijgt de organisatie die de communicatie naar burgers toe het beste heeft geregeld?

'We reiken jaarlijks de WebWijzerAward uit aan een organisatie die het goed doet. Dit jaar ging die naar de gemeente Den Haag. Daarnaast hebben we een Webflop voor de organisatie die het slecht doet. Die hebben we aan de Belastingdienst gegeven, omdat die nogal eens een steek laat vallen. De volgende winnaars worden in december bekend gemaakt.'

Waar bestaan de prijzen uit?

'De award bestaat uit een mooie oorkonde en de eer. De Webflop is een ouderwetse floppydisk.'

Waarom wordt de award dit jaar twee keer uitgereikt?

'Dit jaar hebben we een extra uitreiking, omdat we ons lustrum vieren. Het gaat er ons met name om dat organisaties van elkaar leren. Overheden willen zichzelf vaak wel verbeteren, maar weten niet zo goed wat ze moeten veranderen. Via de landkaart op de website kunnen ze elkaars resultaten en initiatieven vergelijken.'

Kunt u enkele goede praktijkvoorbeelden noemen?

'Bij de gemeente Den Haag kun je heel veel regelen via internet. Je kunt via de website bijvoorbeeld alles rondom het huwelijk regelen zoals een ambtenaar van de burgerlijke stand of het afhuren van een trouwzaal. Een ander goed voorbeeld is de gemeente Zoetermeer, die genomineerd was voor de award. Burgers kunnen daar via de website onderwerpen op de vergaderagenda van de gemeenteraad zetten. We weten dat meer gemeenten en provincies bezig zijn met het toepassen van de code en dat willen we inventariseren. Het zijn voorbeelden van gemeenten die het via internet wat makkelijker maken voor de burger.'

Zijn er sinds de oproep al veel reacties binnengekomen?

'In de weken nadat we de uitnodigingen de deur uit hadden gedaan, kregen we al tientallen reacties binnen. Het is natuurlijk nog wel vakantietijd. We kregen al regelmatig reacties binnen, maar deze oproep slaat extra aan.'

Desiree Pennings

Fotobijschrift: >> Matt Poelmans: 'De BurgerServiceCode bestaat uit de tien geboden voor moderne overheden.'otoMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’