• Outsourcing ict hoog op agenda<br />
03 april 2007
03 apr 2007

Outsourcing ict hoog op agenda

Chapeau: Onderzoek naar uitbesteding dienstverleners

Onderzoek onder ruim 1.250 ondernemers en managers op het gebied van accountancy, administratie, boekhouding en belastingadvies en dienstverleners in arbeidsbemiddeling toont aan dat outsourcing van ict komend jaar hoog op de agenda staat in deze branches.

Een groot deel van de onderzochte bedrijven is in het eerste kwartaal van 2007 al gestart met de inventarisatie of zelfs het selecteren van ict-dienstverleners voor uitbesteding. NetSourcing , ict-dienstverlener en outsourcingspecialist, liet het onderzoek uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in de toenemende vraag naar ict-outsourcingsdiensten uit beide branches.

Ruim driekwart van de ondervraagden stelt dat het verbeteren van de bedrijfsprocessen voor dit jaar een speerpunt is. Op de tweede plaats komen kostenreductie (55%) en groei (50%). Het uitbesteden van niet-kernactiviteiten is voor 15% van de ondervraagden een speerpunt in 2007. Het vinden van goed personeel blijkt ook een belangrijk aandachtspunt te zijn.

Het uitbesteden van niet-primaire diensten wordt als belangrijkste uitkomst gezien. 60% van de administratief dienstverleners ziet ict als belangrijkste activiteit om uit te besteden. Onder arbeidsbemiddelaars is dat ruim 35%. Van de ondervraagden verwacht 30% in 2007 ict volledig uit te besteden.

Behalve ict worden wat betreft outsourcing in de toekomst ook schoonmaak (55%) en de technische dienst (40%) vaak genoemd. De administratie (10%), personeelszaken (10%), salarisadminstratie (10%), catering (20%), communicatie (20%) en het callcenter (15%) worden minder vaak benoemd. Andere aangegeven diensten om te outsourcen zijn transport en beveiliging.

Bezwaren

In het onderzoek worden door de ondervraagden ook bezwaren tegen outsourcen aan de orde gesteld. Het niet hebben van persoonlijk contact (25%), gedwongen ontslagen van medewerkers (10%), de onvoorspelbaarheid van kosten (15%) en het feit dat het gemak niet opweegt tegen de kosten (5%) worden als minder bezwaarlijk ervaren dan het niet zelf in de hand hebben van de regie. Verreweg de meeste ondervraagden vindt dat het grootste bezwaar.

Andere redenen die genoemd worden zijn: onvoldoende omvang om voordeel van ict-outsourcing te hebben, de risicoMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’