• 'Overheid wist niet van thinner bij Catshuis' <br />
08 juni 2009
08 jun 2009

'Overheid wist niet van thinner bij Catshuis'

Het is niet aan te tonen dat ambtenaren wisten dat bij de renovatie van het Catshuis het verboden oplosmiddel thinner werd gebruikt. Dat stelt het Openbaar Ministerie op basis van een onderzoek van de Rijksrecherche naar de brand die in mei 2004 ontstond in de ambtswoning van de premier en waarbij een schilder om het leven kwam.

Premier Jan Peter Balkenende heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. De brand ontstond door het gebruik van thinner. Alleen het schildersbedrijf is vervolgd en in 2006 veroordeeld tot een boete van 15.000 euro. De rechter uitte toen het vermoeden dat ambtenaren van Algemene Zaken en de Rijksgebouwendienst moeten hebben geweten van het thinnergebruik. Het gerechtshof in Den Haag vond daar later onvoldoende bewijs voor.

Het kabinet had de Rijksrecherche begin vorig jaar gevraagd alsnog onderzoek te doen naar de brand. Balkenende hoopte dat daardoor een einde zou komen aan suggesties dat het kabinet de waarheid over de brand probeert te verdoezelen. Zo werd gesuggereerd dat er druk is uitgeoefend op het team dat de zaak strafrechtelijk onderzocht. Volgens het OM heeft geen enkele betrokkene dergelijke druk ervaren.

Het OM concludeert wel dat de Rijksgebouwendienst, die onder het ministerie van VROM valt, een rapport van TNO over de mogelijke rol van brandgevaarlijke wandbekleding ten onrechte niet aan justitie heeft gegeven. Daardoor is 'afbreuk gedaan aan de mogelijkheid de strafrechtelijke verwijtbaarheid in volle omvang aan de strafrechter voor te leggen'. Het OM had het stuk graag willen hebben, maar geeft ook aan dat dit niet zou hebben geleid tot een ander vervolgingsbesluit. Het kabinet meent dat het TNO-rapport destijds aan het OM had moeten worden gegeven.

Ook stelt het OM dat, in de tijd voor de brand, ten onrechte geen gebruiksvergunning voor het Catshuis is aangevraagd. Het kabinet beschouwt ook dit als een tekortkoming, aldus Balkenende. Het kabinet is het met het OM eens dat er geen aanleiding is om nader strafrechtelijk onderzoek te doen naar de fatale brand in het Catshuis. FNV Bouw vindt dat 'onvoorstelbaar en gruwelijk', mede omdat volgens de bond blijkt dat brandversnellend behang aan de brand heeft bijgedragen. Als de voorschriften waren gevolgd, had de schilder mogelijk nog geleefd, aldus de bond. Volgens advocaat Arthur van der Biezen, die de weduwe van de schilder bijstaat, hebben ambtenaren het TNO-rapport achtergehouden. Hij vindt dat er alsnog vervolging moet worden ingesteld, omdat er sprake is van 'dood door schuld en van meineed. '