• Overheidsdiensten via web populair <br />
23 april 2007
23 apr 2007

Overheidsdiensten via web populair

Bijna de helft van de Nederlandse internetters heeft vorig jaar het web gebruikt voor diensten van de overheid. De digitale belastingaangifte was de populairste overheidsdienst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zeven van de tien mensen die gebruik maken van overheidsdiensten op internet deden digitaal belastingaangifte. Dit aandeel stijgt de komende jaren. Nog 18 procent van deze groep zegt de belastingaangifte in de toekomst via internet te willen doen.

Behalve voor belastingaangifte hadden de Nederlandse internetgebruikers ook belangstelling om andere overheidszaken via internet af te handelen. Zij wilden vooral adreswijzigingen via internet doorgeven (85 procent) en documenten als een paspoort of rijbewijs aanvragen (74 procent). Andere digitale overheidsdiensten waarvoor veel belangstelling was, betroffen: het aanvragen van trouw- en geboorteaktes, aanvragen van bouwvergunningen, diensten uit de gezondheidszorg, aanvragen van uitkeringen of subsidies, bezoeken van bibliotheek, aangifte bij de politie en registratie van de auto.


Bezwaar

Toch blijkt nog lang niet iedereen enthousiast voor digitale overheidsdiensten. Meer dan een derde van de Nederlandse internetgebruikers had bezwaar tegen het gebruik van internet om contacten met de diverse overheidsdiensten te hebben. Voor deze groep was het ontbreken van persoonlijk contact in 35 procent van de gevallen de voornaamste reden. Ook het uitblijven van een onmiddellijke reactie (16 procent) en de bezorgdheid over de beveiliging van gegevens (13 procent) waren redenen om af te zien van het doen van zaken met de overheid via internet. Andere redenen die genoemd werden, betroffen de extra kosten die gemaakt moesten worden, diensten die niet beschikbaar waren en het feit dat internet te moeilijk werd gevonden voor contact.
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’