• OVG richt zich op transformatie<br />
04 mei 2011
04 mei 2011

OVG richt zich op transformatie

Projectontwikkelaar OVG, specialist in kantoorontwikkeling in Nederland, verlegt de koers. Over een aantal jaar zal nog slechts de helft van haar werk bestaan uit nieuwbouw. Herontwikkeling, herbestemming en onttrekking van kantoorvastgoed vormen dan de andere helft van de activiteiten. Volgens directeur Coen van Oostrom van OVG is dit de toekomst voor alle projectontwikkelaars: 'Het is de hoogste tijd voor ondernemers om in te spelen op de herontwikkelbehoefte die in de kantorenmarkt bestaat.' De Nederlandse kantorenmarkt is zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht ongezond. Er is voor het eerst sprake van een structureel overaanbod. De verouderde, leegstaande kantoren voldoen niet aan de wensen van de huurders. Ondernemers moeten in beweging komen, vindt Van Oostrom: 'Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in gebouwen om ze een nieuw leven te geven. We moeten ophouden met het elkaar de schuld geven. Overheden, beleggers, ontwikkelaars en financiers zijn allemaal onderdeel van het probleem én van de oplossing.' OVG legt zichzelf vijf nieuwe regels op om de portefeuille om te zetten naar een gezonde balans van 50 procent nieuwbouw en 50 procent herontwikkeling.  . OVG ziet met name kansen voor binnenstedelijke herontwikkeling.