• Passende huisvesting<br />
03 juni 2009
03 jun 2009

Passende huisvesting

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en Royal Haskoning zijn gezamenlijk geselecteerd voor het leveren van een breed spectrum aan adviesdiensten aan de Programmadirectie Nieuwe Huisvesting van het ministerie van VROM. De Programmadirectie heeft tot doel passende huisvesting te realiseren voor de kerndepartementen van VROM en V&W en voor de VROM-inspectie en de Rijksgebouwendienst. Daarvoor zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en bereikbaarheid zowel fysiek als virtueel. De nieuwe huisvesting moet een voorbeeldfunctie gaan vervullen voor markt en overheid, en spraakmakend in opzet en werking zijn. De programma-directie heeft de combinatie van Twynstra Gudde en Royal Haskoning geselecteerd om in een intensief samenwerkingsverband deze huisvesting te realiseren. De werkzaamheden omvatten een breed spectrum aan adviezen, waaronder project-, proces en programmamanagement gedurende de verschillende fasen van het programma, huisvestingsmanagement, bouwkostenmanagement, vastgoed en facilitair management. De opdracht heeft naar verwachting een looptijd van acht jaar.