• Politie pakt ict-problemen aan<br />
20 september 2011
20 sept 2011

Politie pakt ict-problemen aan

Politiemensen kunnen vanaf komend jaar beschikken over computerprogramma's die gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder zijn. Vanaf 2014 komt er een nieuw systeem dat de huidige informatiesystemen voor handhaving en opsporing zal vervangen.

Dat staat in het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Huidige computersystemen staan onder meer te boek als verouderd, omslachtig en soms onbetrouwbaar. De vernieuwing en vervanging van de ict, zowel hardware als software, zal de komende jaren stapsgewijs worden doorgevoerd. Vooruitlopend daarop neemt Opstelten in 2011 en 2012 al verschillende maatregelen. Zo worden de 16 meest gebruikte formulieren in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) vereenvoudigd, waardoor politiemensen minder gegevens hoeven in te voeren en minder administratieve handelingen hoeven te verrichten.

Verder wordt de Basisvoorziening Opsporing (BVO) vervangen door een tijdelijke oplossing, waardoor politiemensen eenvoudiger en beter dossiers kunnen maken en beheren. Er komt één basisvoorziening waarmee politiemensen alle belangrijke landelijke gegevens kunnen opvragen. Vanaf 2014 verdwijnt het onderscheid tussen handhaving en opsporing.

Behalve voor meer gebruiksgemak en minder uitval van systemen moet de landelijke informatievoorziening ook zorgen voor een betere gegevensuitwisseling binnen de politie en tussen de politie en andere instanties, zoals het Openbaar Ministerie.

De uitvoering van het aanvalsprogramma loopt tot 2017. Minister Opstelten stelt deze kabinetsperiode 201,9 miljoen euro extra beschikbaar. Voor de periode daarna is een bedrag van 124,1 miljoen euro gereserveerd, dat wordt terugverdiend door besparingen op het beheer. De oplossing van de ict-problemen gaat niet ten koste van de operationele politiesterkte of de uitvoering van de landelijke prioriteiten.

 

Onderschrift: De vernieuwing en vervanging van de ict, zowel hardware als software, zal de komende jaren stapsgewijs worden doorgevoerd.