• Politie vreest voor stralingsgevaar
17 maart 2006
17 mrt 2006

Politie vreest voor stralingsgevaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal geen nieuw onderzoek laten doen naar eventueel stralinggevaar van C2000-communicatieapparatuur. Om een dergelijk onderzoek was gevraagd door de politiebond ANPV. De aanleiding voor de bond te vragen om een dergelijk onderzoek is een aantal kankergevallen bij Britse politiemensen op plaatsen waar zij langdurig deze apparatuur droegen. In Nederland wordt de nieuwe communicatieapparatuur gebruikt door de hulpverleningsdiensten, waaronder de politie. De berichten uit Engeland hebben gezorgd voor onrust bij de politiemensen in Nederland. Uitkomsten van algemene wetenschappelijke onderzoeken naar straling wijzen volgens de bond steeds meer op schade voor de gezondheid. Naar C2000-apparatuur is nu toe weinig onderzoek verricht. Blijft extra onderzoek achterwege, dan zal de ANPV zich beraden op acties. Gesteld wordt dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over de schadelijke effecten van C2000. De studies die tot nu toe zijn gedaan beperken zich volgens de bond tot de effecten van straling van de zendmasten. ‘Randapparatuur die vaak dicht op het lichaam van politiemensen wordt gedragen en voortdurend aan staat, is nog niet onderzocht’, aldus de ANPV. ‘Daarom eisen wij een gezondheidsonderzoek, waarbij de dragers van deze apparatuur worden vergeleken met andere bevolkingsgroepen.’ Het ministerie heeft laten weten dat er wel degelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van C2000 apparatuur. Dat zou een onderzoek zijn door het wetenschappelijk instituut TNO. Dit onderzoek zou aantonen dat het gebruik van de portofoons geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’