• Provincie laat wagenparken doorlichten<br />
23 juni 2008
23 jun 2008

Provincie laat wagenparken doorlichten

Provincie Noord-Holland heeft DHV de opdracht gegeven om honderd wagenparkscans uit te voeren. Het doel van de scans is om gebruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren. Door de problematiek op het gebied van klimaatverandering en luchtkwaliteit is een versnelde verschoning van het Nederlandse wagenpark noodzakelijk. DHV gaat, in opdracht van de provincie Noord-Holland, duidelijkheid geven over deze mogelijkheden.

Om de wagenparkhouders te stimuleren worden de scans gratis aangeboden door de provincie. De markt voor duurzame mobiliteit is nog steeds groeiende. De wagenparkhouders zijn veelal niet op de hoogte van de mogelijkheden die alternatieve brandstoffen bieden. Door DHV’s kennis op het gebied van mobiliteit en de gevolgen van mobiliteit op het milieu, is DHV in staat om kwalitatief hoogwaardige scans uit te voeren met de meest actuele gegevens.

'Het advies beperkt zich niet tot een winst in emissiereductie van CO2, fijn stof en stikstofdioxide. De scan brengt ook financiële aspecten in beeld en houdt rekening met de eisen die men aan het wagenpark stelt', verklaart productmanager Jaap Willems van DHV. In veel gevallen leidt navolging van het advies tot financiële voordelen en een beter bedrijfsimago vanwege het gebruik van schone brandstoffen.


Voor de provinciale overheid plaatst DHV de uitkomsten van de scans in het brede maatschappelijke kader. De scans zijn daarmee een uitstekend voorbeeld van de koppeling tussen het ‘harde’ ingenieurswerk en de ‘zachte’ consultancy die DHV inzet.
De scans leveren een bijdrage aan het doorbreken van de kip-ei problematiek op de alternatieve brandstoffen markt: geen vraag naar alternatieve brandstoffen, geen aanbod van alternatieve brandstoffen en visa versa. Willems: 'De scans geven duidelijkheid over de verwachte klantvraag waardoor pomphouders eerder geneigd zijn om ook schone brandstoffen aan te bieden.' Door pomphouders tijdens de presentatie van de scans uit te nodigen worden de eerste bruggen tussen vraag en aanbod geslagen.

De opdracht voor Noord-Holland is primair ingestoken vanuit de luchtkwaliteitsproblematiek. Het budget (ongeveer € 240.000) is afkomstig uit het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Ook de CO2-problematiek wordt meegenomen in de scan. Vanuit deze optiek wordt het gebruik van conventionele brandstoffen ontmoedigd met als bijkomend voordeel een verminderde afhankelijkheid van olieproducerende landen. Op deze manier is sprake van een win-win situatie.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’