• 'Recht op rookvrije cel'<br />
23 maart 2011
23 mrt 2011

'Recht op rookvrije cel'

Gedetineerden hebben recht op een rookvrije cel. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat rokers niet met niet-rokers in een cel zitten. Dat zegt hoofdinspecteur Wouter Meurs van de Inspectie voor de Sanctietoepassing. 'We vinden dat je gedetineerden dit niet kan aandoen, tenzij ze er zelf voor kiezen.' Meurs stelt dat mensen niet onvrijwillig in een situatie mogen komen die risicovol is voor de gezondheid. 'Uit wetgeving over rookvrije werkplekken blijkt dat je alleen mag roken in een privéruimte als die niet wordt gedeeld met anderen. Gevangenisdirecteuren hebben een zorgplicht jegens gedetineerden. Het beleid is niet in overeenstemming hiermee.'