• Renovatie ministerie van Financien voltooid<br />
11 december 2008
11 dec 2008

Renovatie ministerie van Financien voltooid

Het ministerie van Financiën heeft onlangs het beschikbaarheidscertificaat verstrekt aan Safire. De renovatie van het ministerie van Financiën is hiermee voltooid, tijdig en binnen budget. De medewerkers van het ministerie van Financiën zijn sinds deze maand weer gehuisvest op het Korte Voorhout 7 in Den Haag en de exploitatiefase van het pps-project is van start gegaan.

 

Begin 2007 is Safire gestart met de bouwkundige renovatie. Het beschikbaarheidscertificaat is ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 17 november. Safire heeft hiermee het gerenoveerde ministerie een maand eerder opgeleverd dan oorspronkelijk gepland. Het project PPS Renovatie Financiën is het eerste publiek-private samenwerkingsproject in de rijkshuisvesting. De Rijksgebouwendienst en het ministerie van Financiën kozen voor de renovatie het consortium Safire, een samenwerkingsverband van Strukton, Burgers Ergon, GTI, ISS Facility Services en een investeringsfonds van ABN AMRO en Dutch Infrastructure Fund.

De architect is Jeroen van Schooten (Meyer en Van Schooten Architecten). Het project omvat het ontwerp, de renovatie, de financiering en het beheer en onderhoud van het gebouw voor een periode van 25 jaar. Het DBFMO-contract heeft een netto contante waarde van 173 miljoen euro ex BTW. Deze pps-aanbesteding heeft een kostenbesparing opgeleverd van 15% ten opzichte van een traditionele aanbesteding.

Het ministerie van Financiën is ingrijpend veranderd. Het financiëngebouw heeft een eigentijdse en open uitstraling gekregen. Het kenmerkende brutalistische karakter is gehandhaafd en er zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd. De kleine binnentuin is getransformeerd tot een licht atrium met vergadercentrum. Van een gesloten gebouw met een complexe logistiek is door een doorbraak in de gevel aan het Korte Voorhout een toegankelijk gebouw ontstaan waarbij de looplijnen korter zijn gemaakt en de functies efficiënter zijn gepositioneerd. De grote binnentuin is een voor publiek toegankelijk hof geworden met toegang tot de centrale entree. Op de hoek Korte Voorhout/Prinsessegracht is een transparante wintertuin gecreëerd. Het gebouw heeft 1750 werkplekken.

De installaties (airco en verwarming) zijn vernieuwd en het pand heeft een eigentijdse en open uitstraling gekregen. Het nieuwe gebouw kent een efficiënt logistiek concept dat over de lange termijn aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol in het ontwerp. Het nieuwe gebouw voldoet aan het Nationaal Pakket Plus Niveau. Door toepassing van een warmte-koude opslaginstallatie, warmtepompen, een dubbele huidgevel en klimaatplafonds vermindert het energieverbruik. In het nieuwe gebouw wordt uitsluitend gebruik gemaakt van duurzame energie. Het gebouw is zeer flexibel door verhoogde vloeren en door plaatsing van installaties in de dubbele huidgevel.

 

Foto: CIIID / Cees van Giessen

 

Onderschrift: Het financiëngebouw heeft een eigentijdse en open uitstraling gekregen.