• Rijksdienst gaat inkoop optimaliseren<br />
14 februari 2011
14 feb 2011

Rijksdienst gaat inkoop optimaliseren

Minister Donner van Binnenlandse Zaken wil de ondersteunende bedrijfsvoering voor de kerndepartementen concentreren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er één facilitair dienstverlener schoonmaak en catering voor alle kantoren in Den Haag komt. Ook de inkoop kan veel efficienter. Donner schrijft dat in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij het 'uitvoeringsprogramma compacte rijksdienst'.

De 'compacte rijksdienst' is een afspraak uit het regeerakkoord om te komen tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Een overheid die minder belastinggeld kost, die met minder ambtenaren en bestuurders toe kan en die zich richt op haar kerntaken.

De rijksdienst als geheel koopt jaarlijks voor ruim 10 miljard euro in bij ruim 68.000 leveranciers. De inkoop door het rijk vindt in de huidige situatie plaats via meer dan 350 inkooppunten. Onder de noemer van categoriemanagement (Rijksbreed inkopen voor één categorie van producten) wordt gewerkt aan het harmoniseren van de vraag richting de markt en het optimaliseren van de inkoop vanuit rijksperspectief.

Momenteel heeft elk ministerie in Den Haag z'n eigen inkoopfunctie. Voor specifiek Den Haag kan dit worden teruggebracht. Hiertoe dienen de huidige inkoopafdelingen van de kerndepartementen in Den Haag gebundeld te worden in één of enkele inkooppunten. Per 1 januari 2012 start de taakoverdracht van inkoopactiviteiten van ministeries naar de Haagse inkoopfuncties. Deze overdracht is per 1 januari 2013 afgerond.

Daarnaast wordt het aantal datacenters waar de Rijksoverheid informatie en gegevens opslaat, teruggebracht van ruim 60 naar 4 à 5.Ook komt er één ict-werkplekbeheerder voor de kerndepartementen in Den Haag en worden de activiteiten en de backoffices van uitvoerings- en toezichtorganisaties zoveel mogelijk geclusterd.

Op wat voor termijn deze concentratie plaatsvindt en wat de gevolgen zijn voor het betrokkken ict-personeel is nog onbekend. Er wordt al langer gepraat over het samenvoegen van datacentra bij de rijksoverheid. Daarnaast bestaan er al diverse shared service centra, zoals SSO-ICT bij Verkeer & Waterstaat dat al werkplekbeheer voor andere departementen uitvoert, P-Direkt voor de personeels- en salarisadministratie van het Rijk en het aangekondigde Doc-Direct voor archiefopslag en -bewerking.