• Risico's ondersteunende diensten onderschat<br />
20 november 2008
20 nov 2008

Risico's ondersteunende diensten onderschat

Facilitair managers in ziekenhuizen besteden te weinig aandacht aan risico's in de ondersteunende diensten. Ruim 71% van de managers legt risico's die zij voorzien in de ondersteunende processen, zoals facilities, ICT en energievoorziening, niet goed vast. Zij communiceren hierover alleen mondeling of zelfs helemaal niet.  Dit blijkt uit een enquête onder facilitair managers van 32 ziekenhuizen van adviesbureau Aiber.

Het adviesbureau stelt dat risicomanagement de manier is om hierin verandering te brengen. Door onzekerheden en ongewenste gebeurtenissen beter in kaart te brengen kunnen ziekenhuizen de veiligheid voor patiënten en medewerkers verhogen en hun kosten verlagen. Daarvoor moeten risico's worden vastgelegd en moeten er verantwoordelijke personen worden aangewezen, die de risico's beheersen en open over de risico's kunnen praten. Dit gebeurt slechts in 50% van de gevallen, blijkt uit het onderzoek van Aiber.

Ook worden calamiteitenplannen onvoldoende vernieuwd. Slechts eenderde van managers geeft aan dat calamiteitenplannen elk half jaar worden vernieuwd. Maar liefst 31% geeft aan de plannen pas na 1 tot 2 jaar worden herzien. Dit is een zorgelijke uitkomst. In een jaar kan veel veranderen. Werknemers wisselen van functie, telefoonnummers veranderen en verbouwingen of verhuizingen van afdelingen wijzigen de bestaande situatie. De mogelijke risico's met de grootste gevolgen voor het primaire proces, komen het vaakst voor. De top 3 bestaat uit risico's in ICT, beveiliging en energievoorziening.

Van de managers in het facilitaire proces van ziekenhuizen vind 88% dat risicomanagement meerwaarde oplevert, toch past slechts 21% het expliciet toe. Op de stelling 'ik bewaak en evalueer de risico's en maatregelen structureel' antwoordde 31% positief. Slechts 28% rapporteert de risico's en maatregelen naar de leidinggevende. Om het tij te keren is een cultuuromslag nodig. Het risicobewustzijn van medewerkers moet omhoog. Risico's zijn er nu eenmaal en met een aantal eenvoudinge maatregelen kunnen ze beter beheerst worden.

Gelet op de ontwikkelingen in de zorg, waaronder marktwerking, kostenstijgingen en steeds complexer wordende ziekenhuisorganisaties, kunnen ziekenhuizen in de komende jaren veel voordeel halen uit expliciete risicobeheersing. Risicomanagement is voor veel ziekenhuizen nog een nieuw instrument om meer grip te krijgen op hun bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat risicomanagement een volwassen plek krijgt is het noodzakelijk dat het bestuur vertrouwen ontwikkelt in deze aanpak. Zij moeten de managers aanmoedigen en vragen om de risico-informatie. Dit vergroot de transparantie van risico's waarmee de kostenontwikkeling, veiligheid en kwaliteit van de zorg beter beheerd kunnen worden.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’