• Roken op werkplek <br />
20 augustus 2008
20 aug 2008

Roken op werkplek

‘Goed rookbeleid essentieel voor beveiliging’

Rookverbod vormt gevaar voor bedrijven

Het rookverbod mag dan gezond zijn voor werknemers, voor de veiligheid en beveiliging van bedrijven is het duidelijk minder ‘gezond’. Althans, dat beweren beveiligingsexperts. De rookpauze biedt in hun ogen werknemers de ideale gelegenheid spullen van de werkvloer te smokkelen. En dat is vragen om problemen.

Sinds 2004 geldt in Nederland een algeheel rookverbod binnen bedrijven. Toch moeten werkgevers de medewerkers de kans bieden te roken. Dat kan in speciale rookabri’s op de werkvloer of buiten onder het afdak. De meeste bedrijven kiezen voor de laatste optie. Deze oplossing is namelijk makkelijk en goedkoop. Maar deze oplossing brengt ook grote risico’s met zich mee, waarschuwt Gerard Bongers, Securitas-beveiligingsexpert en particulier onderzoeker.

‘Rokers lopen gemiddeld zes tot zeven keer per dag naar buiten. In de meeste gevallen gebeurt dit zonder enige vorm van controle. Hierdoor wordt het ze wel heel makkelijk gemaakt om spullen van de werkvloer mee te smokkelen. Ik heb wel meegemaakt dat werknemers tijdens rookpauzes display’s voor mobiele telefoons in de schoenen mee naar buiten smokkelde. Zeker bij magazijnen en logistieke bedrijven kunnen de rookpauzes de werknemer duur komen te staan. Alleen visitatiecontrole bij het vertrek na werktijd is dan niet meer afdoende.’

Incidenten

Bongers heeft het aantal incidenten sinds het rookverbod zien toenemen. ‘Het wordt werknemers niet alleen makkelijker gemaakt om spullen mee te smokkelen, maar het wordt mensen van buitenaf ook makkelijker gemaakt om binnen te komen. Steeds vaker staan nooduitgangen tijdelijk open of worden ze niet goed afgesloten. Goede controle en veiligheid aan de voorkant van een bedrijf wordt zodoende aan de achterkant teniet gedaan.’

Ook het roken op het toilet of in de liftmachinekamer vormt volgens Bongers een groeiend risico. ‘Bij slecht weer willen rokers nog wel eens een alternatieve rookplek zoeken. De liftmachinekamer wordt in die gevallen rookhok. Werknemers hebben hier natuurlijk niets te zoeken, maar deze ruimtes worden willens en wetens open gelaten om als alternatieve rookplek te dienen, met alle risico’s van dien.’

Bongers adviseert bedrijven om het rookgedrag van werknemers beter te monitoren. ‘Zorg voor één doorgang naar de rookplaats. Maak hier een afgesloten gedeelte van zodat de rokers niet door kunnen lopen naar de parkeerplaats. Controleer eventueel steekproefsgewijs en zorg ervoor dat de nooduitgang niet meer ongemerkt open kan. Hiermee kunnen bedrijven de risico’s al aardig beperken.’

Jos de Groot, manager consultancy bij Mactwin, is het in grote lijnen met Bongers eens. ‘Het management van bedrijven moet zich goed bewust zijn van het beveiligingsvraagstuk rondom roken. Al bij het opstellen van het beveiligingsplan moeten bedrijven rekening houden met het rookgedrag van hun medewerkers. Dat is bij veel bedrijven nog niet het geval.’

Signalering

De Groot heeft in zijn werk regelmatig security scans uitgevoerd bij bedrijven waar te weinig aandacht werd geschonken aan het rookbeleid. ‘Bij sommige bedrijven wordt de signalering op bijvoorbeeld een nooduitgang uitgeschakeld zodat rokers via deze uitgang naar buiten kunnen. Daardoor ontstaat er een lek in de beveiliging van de organisatie. Het management realiseert zich bij deze bedrijven onvoldoende wat een dergelijk lek kan betekenen. Bij de grote bedrijven zijn er zelfs verschillende uitgangen die door de rokers worden gebruikt. Wanneer dit met een toegangscontrolesysteem uitgeruste uitgangen zijn, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar daar moet dus wel goed over nagedacht worden!’

Volgens de Groot is het voor slimme inbrekers, veelal veelplegers, heel simpel om bij bedrijven zonder deugdelijk rookgebied binnen te komen. ‘Inbrekers zoeken altijd naar de zwakke plekken van bedrijven. Een rookplek aan de achterkant van een bedrijfspand kan zo’n zwakke plek zijn. De inbreker voegt zich simpelweg bij een groepje rokers en loopt na het roken van een sigaret zo mee naar binnen. De deur wordt bij wijze van spreken netjes voor hem open gehouden. Zeker bij grotere bedrijven of bedrijven waar veel verloop is, is de sociale controle gering. Dat brengt risico’s met zich mee.’

Een goed en veilig rookbeleid begint volgens De Groot bij bewustwording. ‘In alle lagen van het bedrijf moet men zich bewust zijn van de risico’s. Het management moet de groep rokers op een goede manier faciliteren. Het liefst met een rookruimte binnen de beveiligingsschillen van het bedrijf. Zodat (nood)deuren dichtblijven. Ook de rookruimte zelf moet met voldoende aandacht zijn aangelegd. Is de ventilatie onvoldoende, dan zie je dat rokers toch weer naar buiten trekken, met alle gevolgen van dien. Daarnaast is een organisatorische aanpak belangrijk. Een security awareness training bijvoorbeeld kan de sociale controle binnen bedrijven behoorlijk vergroten.’

Het begint volgens De Groot dus bij het opstellen van het beveiligingsplan. ‘Bedrijven moeten het rokersonderwerp zien als een beveiligingsvraagstuk. Ze moeten op een gestructureerde, beleidsmatige manier omgaan met dit onderwerp en het niet wegstoppen of voor de goedkoopste oplossing kiezen.’

Ook bij CSU Security Services letten adviseurs extra op het rookbeleid van bedrijven. ‘We hebben de laatste jaren een toename van het aantal diefstallen en verduisteringen op de werkvloer geconstateerd. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het in 2004 ingestelde rookverbod’, stelt Jan van Dijk, manager marketing en sales.

Buitenschil

‘Rokers zorgen nog te vaak voor gaten in de buitenschil van bedrijven’, weet Van Dijk. ‘Nooddeuren en trappenhuizen blijven in sommige situaties onnodig open staan. Ook wordt de beveiliging van de nooddeur vaak uitgeschakeld voor het gemak. De risico’s op inbraak nemen hierdoor toe. Bovendien gaan de rokers enkele malen per dag door de ‘achterdeur’ naar buiten. Vaak ongecontroleerd. De mogelijkheid om iets waardevols mee te smokkelen wordt hierdoor vele malen groter. Sommige bedrijven zijn zich hier onvoldoende van bewust.’

Volgens Van Dijk zijn het echter niet alleen de rokers die spullen van de werkvloer ontvreemden. Soms zijn de rokers zelf het slachtoffer van diefstal. ‘Rokers gaan heel gemakkelijk even naar buiten om een sigaret te roken en laten hun spullen daarbij vaak onbeheerd achter. Er is te veel vertrouwen in collega’s. In sommige gevallen wordt dit vertrouwen wel eens beschaamd.’

Ook het stiekem roken op de werkvloer zorgt volgens Van Dijk voor problemen. ‘Werknemers willen nog wel eens roken op plekken waar dat eigenlijk niet mag. Even snel een sigaretje in een onbewaakt hoekje van het magazijn of in een voorraadkast. Dit is niet alleen storend voor collega’s, maar zorgt in veel gevallen ook voor brandveiligheid. Het is daarom belangrijk dat bedrijven een goed rookbeleid opstellen.’

CSU Security Services wijst bedrijven bij het adviseren over security beleid altijd op de ‘gevaren’ van het roken. ‘Het meest veilig is een algeheel rookverbod, maar dat is niet haalbaar. Het is daarom belangrijk dat bedrijven goede interne regels opstellen rondom het rookgedrag van werknemers. Deze regels moeten onderdeel zijn van het security beleid. Daarnaast adviseren wij bedrijven om te zorgen voor een goede rookruimte binnen de beveiligde schil. Hierdoor is het veel makkelijker toezicht te houden op wat er in en uit gaat.’

Streamers:

‘Goede controle aan de voorkant van een bedrijf wordt aan de achterkant teniet gedaan.’

‘Bedrijven moeten het rokersonderwerp echt zien als een beveiligingsvraagstuk.’

‘Rokers zorgen nog te vaak voor gaten in de buitenschil van bedrijven.’

Kader: Rookverbod bedrijven:

Sinds 1 januari 2004 geldt in Nederland een rookverbod voor alle bedrijven. Iedere werknemer heeft volgens de wet namelijk recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent dat alle ruimtes waar werknemers komen rookvrij moeten zijn. De werkgever mag wel een rookruimte maken. Deze moet echter wel zijn afgesloten en mag geen overlast veroorzaken voor medewerkers.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’