• Rol taal onderschat bij bedrijfsongevallen<br />
10 mei 2010
10 mei 2010

Rol taal onderschat bij bedrijfsongevallen

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de factor taal bij het voorkomen van zware bedrijfsongevallen. Paul Lindhout, onderzoeker van de TU Delft, stelt dat de helft van de veiligheidsdocumenten in Nederlandse hoog-risicobedrijven onvoldoende leesbaar is.

Volgens Lindhout, tevensinspecteur-specialist bij de Arbeidsinspectie, erkent76 procent van de onderzochte bedrijven de gevaren, maar 65 procent doet op geen enkele manier aan systematische beheersing van het risico. De door hem onderzochte bedrijven hadden in eerste instantie aandacht voor technische veiligheidsmaatregelen. Daarna kwamen management, voorschriften en procedures in beeld.'Nu pas zitten we in een fase waarin we meer focussen op de factoren gedrag en cultuur, waar taal een onderdeel van is.'

De leesbaarheid van veiligheidsdocumenten bij bedrijven bleek in veel gevallen slecht. Het niveau van de tekstenwas vaak te hoog en ongeveer 50 procent van de documentenwas onvoldoende leesbaar. Bij circa 1 miljoen autochtonen en een half miljoen allochtonen vormt laaggeletterdheid een probleem.

Ongeveer 25 procent van de Nederlandse bevolking heeft onvoldoende basisvaardigheden om mee te kunnen in de (toekomstige) informatiemaatschappij. Veel bedrijven met buitenlandse werknemers in dienst denken dit op te lossen door hun documentatie te vertalen. 'Men vergeet daarbij echter regelmatig dat laaggeletterdheid in het land van herkomst erg vaak voorkomt. Een Afghaanse of Poolse werknemer heeft dan weinig aan een (perfect) vertaalde tekst', zegt Lindhout.

Foto: SXC

Onderschrift: Ongeveer 25 procent van de Nederlandse bevolking heeft onvoldoende basisvaardigheden om mee te kunnen in de (toekomstige) informatiemaatschappij.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’