• Rotterdam architectonisch aan de top<br />
22 oktober 2009
22 okt 2009

Rotterdam architectonisch aan de top

De bouwwereld ziet voor het vierde achtereenvolgende jaar Rotterdam als meest toonaangevende stad van Nederland als het gaat om de architectuur, gevolgd door Amsterdam. Daarna komen steden als Groningen, Almere, Amersfoort, Den Haag en Maastricht, die elkaar qua toonaangevendheid nauwelijks ontlopen.           

Op aanzienlijke afstand van de overige steden wordt Rotterdam door de bouwwereld gekozen tot ‘architectuurhoofdstad’ van Nederland. Rotterdam krijgt 28% van de stemmen; Amsterdam volgt met 14% en Maastricht heeft de derde plek overgegeven aan Groningen en Almere. Na Rotterdam en Amsterdam volgen de andere genoemde steden op flinke afstand. Deze 7 steden worden door Bouwend en Ontwerpend Nederland ieder jaar genoemd, en meestal in dezelfde volgorde. Het vergt kennelijk vele jaren om structureel op dit gebied het imago te veranderen.

Rotterdam is, architectonisch bezien, populair bij voorschrijvers en installateurs. De voorkeur voor Amsterdam is over de verschillende partijen bezien, relatief gelijk, waarbij hoofdaannemers Amsterdam relatief vaak noemen. Groningen wordt door 7% van de opdrachtgevers als meest toonaangevende stad genoemd. Almere door 7% van de voorschrijvers en 6% van de aannemers. Geconcludeerd kan worden dat architecten bij hun keuze voor toonaangevende architectlectuur voorkeur hebben voor relatief jonge steden, en dus voorkeur voor recente architectuur lijken te hebben.

Vanwege de brede maatschappelijke trend naar duurzaam bouwen is ook gevraagd in het onderzoek welke stad het meest toonaangevend is qua duurzaam bouwen. De helft van de respondenten weet geen antwoord te geven. Het meest genoemd wordt Almere (10,3% van de respondenten), gevolgd door Rotterdam (5,2%), Amersfoort (3,3%) en Amsterdam (2,4%). Het pro-actieve beleid van Almere wordt in ieder geval door de verschillende bouwpartijen onderkend.