• <strong><span style=Rotterdam maakt 2500 woningen groener" >
19 december 2011
19 dec 2011

Rotterdam maakt 2500 woningen groener


In de periode januari 2012 – december 2013 gaat de gemeente Rotterdam met onder meer de Rotterdamse woningcorporaties en Waifer Nederland 2500 bestaande Rotterdamse woningen renoveren en verduurzamen met twee energielabelstappen. Dit is de kern van de samenwerkingsovereenkomst Duurzame Daden.

Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in Rotterdam is onderdeel van het rijksprogramma greendeal ‘energiebesparing’ dat op 28 november is bekrachtigd. De greendeal strekt zich uit naar zowel huurders in corporatiewoningen als particuliere eigenaren, al dan niet verenigd in verenigingen van eigenaren (VvE’s).

Een groot deel van de woningen in Rotterdam levert een slechte energieprestatie. De komende jaren zien bewoners van deze woningen hun woonlasten oplopen als gevolg van de stijgende energieprijzen. Dit kan in delen van Rotterdam tot financiële en sociale problemen leiden. Ook dragen deze woningen door overmatig energieverbruik in negatieve zin bij aan de CO2 uitstoot van de stad. De 2500 woningen uit de Rotterdamse ‘Duurzame Daden’ vormen het vliegwiel van de aanpak, met als hoofddoel het in beweging krijgen van Rotterdamse particuliere eigenaren, huurders en VvE’s .

Wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): ‘De stad Rotterdam - bedrijven, organisaties, de gemeente en bewoners – heeft stevige duurzaamheidambities. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50 procent CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16 procent bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal de uitstoot in 2025 verdubbelen. Opschaling van het aantal energiezuinige woningen is noodzakelijk willen Rotterdam en haar bewoners de toekomst duurzaam tegemoet kunnen gaan.’

Het consortium Duurzame Daden ondersteunt particuliere eigenaren en VvE’s met kennisoverdracht en zo mogelijk het aanbieden van aantrekkelijke financiering– en uitvoerprogramma’s.

Foto: Gemeente Rotterdam

Onderschrift: Wethouder Alexandra van Huffelen ondertekent de samenwerkingsovereenkomst Duurzame Daden.