• Route naar een brandveilig gebouw
26 februari 2016
26 feb 2016

Regelmatig komen branden in het nieuws, gelukkig meestal zonder dodelijke slachtoffers. Het voorkomen van slachtoffers is een belangrijk doel van de bouwregelgeving, dus het gaat goed, toch? Wat veel gebouweigenaren echter niet weten, is dat de helft van de bedrijven die getroffen worden door brand binnen 2 jaar failliet gaan (bron: onderzoek van Rabobank naar bedrijfsrisico’s voor MKB). Hoe zorgt u dat u bij de goede helft hoort?

Route naar een brandveilig gebouw

Regelmatig komen branden in het nieuws, gelukkig meestal zonder dodelijke slachtoffers. Het voorkomen van slachtoffers is een belangrijk doel van de bouwregelgeving, dus het gaat goed, toch? Wat veel gebouweigenaren echter niet weten, is dat de helft van de bedrijven die getroffen worden door brand binnen 2 jaar failliet gaan (bron onderzoek van Rabobank naar bedrijfsrisico’s voor MKB). Hoe zorgt u dat u bij de goede helft hoort?

In enkele eenvoudige stappen geeft dit artikel u richting.

Bezint eer gij begint
Ken uw gebouw en weet waar de mogelijke brandrisico’s zitten. Heeft u in uw gebouw ruimten met extra veel brandbaar materiaal (bijvoorbeeld een archief) of ruimten met extra risico op ontstaan van brand (bijvoorbeeld keuken, stookruimte of koffieautomaat)? Een brand ontstaat door de combinatie van brandstof, zuurstof en warmte. Door te zorgen dat ontstekingsbronnen niet in aanraking komen met brandstof, voorkomt u brand. De stookruimte is dus niet de geschikte plek om dossiers op te slaan. Om een eventuele brand in uw gebouw te beperken en daarmee mensenlevens te beschermen, worden in gebouwen brandscheidingen aangebracht. Weet u waar de brandscheidingen in uw gebouw zitten en welke brandwerendheid zij hebben? Bent u zich ook bewust van de vele andere maatregelen die de brandveiligheid van uw gebouw mogelijk maken, zoals vluchtroutes, ontruimingsplattegronden, rookmelders en brandblussers?  

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Het Bouwbesluit kent vele vormen van brandveiligheid. Voor een bestaand gebouw is een ondergrens vastgelegd waar u minimaal aan moet voldoen. Gaat u een nieuw gebouw bouwen dan gelden strengere eisen en als u gaat onderhouden of verbouwen gelden weer andere eisen, in dit geval het zogenaamde van Rechtens Verkregen Niveau. Welk niveau is voor uw gebouw het wettelijke minimum? Laten we eerlijk zijn, dit is lastig te achterhalen, zeker bij bestaande gebouwen waarvan het gebouwdossier onvolledig is, vergunningsstukken ontbreken, of waar in de loop der tijd verbouwingen zijn uitgevoerd. Ervaring leert ons dat dit geldt voor de overgrote meerderheid van de gebouwen, zeker als zij gebouwd zijn voor 1992. De kans is dus groot dat voor uw situatie hetzelfde geldt.

Voorkomen is beter dan genezen
Wat is nu in de ogen van de wetgever brandveilig? Het niveau dat voor bestaande gebouwen geldt, is gebaseerd op economische motieven. Om gebouweigenaren niet op kosten te jagen is dit niveau in 1992 bepaald op basis van het laagste niveau van veiligheid dat toen in bestaande gebouwen aangetroffen werd. Voor nieuwe gebouwen, kijkt de wetgever uitsluitend naar veiligheid voor mens, dier en omgeving. De materiele schade en imagoschade beperken is geen doel voor de wetgever. Daardoor doen de directe en indirecte gevolgen van brand veel bedrijven de das om. Dus, wat is nu voor u en uw gebouw het juiste niveau? Bovenstaande laat zien dat er veel keuzes gemaakt kunnen worden. Door zorgvuldig de risico’s en de scenario’s te beschouwen kan naast de wettelijke eisen ook bepaald worden welke maatregelen in samenhang met de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen zorgen voor een langdurig veilige toekomst.

Kortom, sta eens stil, vraag uzelf af of u de juiste weg bewandelt en kies eventueel een andere route of bestemming.

Jeppe van Zanten en Suzan Timmers, Royal HaskoningDHVMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’