• RSI (inrichting)
02 maart 2012
02 mrt 2012

RSI (inrichting)

Chapeau: Nederland Centrum voor Beroepsziekten registreert minder rsi

Kop: ‘Meer aandacht nodig voor risico’s thuiswerken’

Tien jaar geleden kende iedereen wel iemand die met rsi thuis zat of zijn werk verrichtte vanaf een aangepaste werkplek. Vandaag de dag hoor je nog maar weinig over deze beroepsziekte. Echter, schijn bedriegt. Dertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft er nog steeds regelmatig of langdurig last van. Rsi kost de maatschappij jaarlijks meer dan 2,5 miljoen euro.  

Op 28 februari was de internationale rsi-dag. Waarom horen we toch zo weinig van deze bekende beroepsziekte die ook bekend staat als kans (klachten aan de armen, nek en schouders). Het is een algemeen gegeven dat er nog steeds een grote groep mensen rondloopt met rsi-klachten. Ook in 2011 waren klachten aan het bewegingsapparaat nog steeds de belangrijkste redenen voor ziekteverzuim in Nederland. Wat vreemd is, is dat  het aantal meldingen stelselmatig afneemt. Al enkele jaren op een rij registreert het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten een daling van het aantal meldingen. Zo daalde het aantal meldingen aan het houding- en bewegingsapparaat, waar rsi onder valt, in 2010 van 3.274 naar 2.190.

‘Minder klachten. Was het maar waar. Uit onderzoek blijkt nog steeds dat het probleem niet kleiner is geworden. Cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden onder 20.000 werknemers tonen aan dat dertig procent van de mensen er last van heeft. We vragen dan ook als vereniging nog steeds de aandacht van de politiek, maar dat is niet gemakkelijk. Het lijkt wel alsof er een mediastilte is gevallen’, merkt Willem Hollander, voorzitter van de Rsi-vereniging.

Dat rsi nog steeds een groot beroepsprobleem is blijkt ook uit het aantal klachten dat binnenkomt bij de hulplijn van de Rsi-vereniging. Dat groeit nog steeds. ‘Wellicht is  een aantal klachten weggenomen dankzij de aandacht voor goed meubilair en hulpmiddelen als headsets en spraakherkenning. Wat ik echter zie is dat mensen ook bang zijn voor het onbegrip van hun omgeving. Bij onze hulpdienst werken vrijwilligers die overwegen om te stoppen omdat ze bang zijn zo hun baan of hun uitkering te verliezen. Dat terwijl vrijwilligerswerk juist een goede manier is om weer in het arbeidsproces te komen.’ Hollander wordt binnen zijn vereniging nog steeds geconfronteerd met schrijnende gevallen. Leden die een vergadering niet kunnen uitzitten vanwege de pijn. ‘Het probleem is dat je rsi niet kunt zien. Maar het is er wel. En bij een deel van de mensen gaat het nooit over.’

Minder telewerkers ziek

Bij het Bureau Beroepsziekten van FNV Bondgenoten, dat leden helpt met het aanspannen van juridische procedures, worden nog steeds veel zaken behandeld van mensen met rsi-klachten. ‘Het zijn vooral claims van mensen met zware beroepen, zoals bouwvakkers en heftruckchauffeurs. Wat opvalt, is dat we nog maar weinig claims hebben van beeldschermwerkers en mensen op kantoor. Het zou kunnen zijn dat werkgevers de afgelopen jaren de werkplekken hebben aangepast. Dat werkgevers het probleem serieus hebben genomen en hebben geïnvesteerd in maatregelen. Er is de laatste jaren ook veel ontwikkeld op ergonomisch gebied; in hoogte verstelbaar meubilair, speciale muizen en verstelbare beeldschermen’, redeneert Marianne Schaapman, directeur van het bureau.

‘Dat bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten het aantal meldingen van kans-klachten al jaren afneemt, betekent dat er kennelijk meer aan de hand is. Het probleem moet zeker niet worden onderschat. Uit ervaring is bekend dat het aantal meldingen bij het NCB met zeven moet worden vermenigvuldigd. Er zijn nog altijd bedrijfsartsen, maar ook werknemers, die  het niet nodig vinden om de klachten te melden. Want ik betwijfel dat het probleem kleiner wordt, dit met het oog op het groeiende aantal mensen dat thuis werkt.’

Rsi is volgens Schaapman zeker geen modeziekte. Wel was er tien jaar geleden beduidend meer aandacht voor deze beroepsziekte in de media. Mogelijk is het bureau daar zelf debet aan. ‘Rsi was tien jaar geleden de eerste beroepsziekte die we onder de aandacht hebben gebracht. We hebben toen alle Nederlanders, ook niet leden, opgeroepen om zich te melden en claims neer te leggen. Toen heeft Nederland massaal gereageerd. Het heeft er toe geleid dat er meer bekend werd over de ziekte en de risico’s. Die grote belangstelling is nu weggeëbd.’

Combinatie

Tom van Dijk, eigenaar van 4U Solutions en van huis uit fysiotherapeut denkt dat de afname van het aantal meldingen te maken heeft met een combinatie van factoren. ‘De overheid heeft de afgelopen jaren preventieve maatregelen getroffen. Maar het is ook goed mogelijk dat werknemers minder snel op de proppen komen met klachten omdat ze bang zijn voor hun baan. Een beroepsziekte die in opmars is, is de burn-out. Dat is nog veel ernstiger omdat deze groep mensen überhaupt niet meer kan werken. Deze klachten zijn psychisch. Vaak is er dan al over de fysieke klachten, waaronder soms ook rsi heen gestapt.’

De vrees dat rsi de komende jaren nog een groter probleem wordt is volgens Van Dijk gegrond. ‘Thuiswerkers lopen nog veel grotere risico’s omdat ze meestal nog geconcentreerder en langer met hun werk bezig zijn. Helaas is het nu maar al te vaak zo dat organisaties de thuiswerkers aan hun lot overlaten. De organisatie bespaart op vierkante meters en bekommert zich niet over de werkomstandigheden voor haar mensen thuis. Ze zitten vaak uren aaneen te werken in een verkeerde houding en ze nemen te weinig pauze.’

Bedrijven als 4U Solutions leveren speciale software, die steeds vaker ook gericht is op de mensen die thuiswerken. ‘Het voorbij laten komen van een zogenaamde tickerline onder in beeld boekt al grote resultaten. Onbewust worden de computergebruikers getriggerd om te pauzeren of even iets anders te doen. Want het gaat er uiteindelijk om dat werknemers regelmatig hun werk even onderbreken; al is het maar een sigaret te roken of een kopje koffie te drinken. Toch leveren we niet zozeer pauzesoftware, maar software die het probleem en de risico’s inzichtelijk maakt. Als mensen het nut inzien van preventieve maatregelen, houden ze er automatisch rekening mee.’

De invloed van tablets en ipads

In het dagelijks leven zijn de digitale communicatiemiddelen niet meer weg te denken. De jongste generaties groeien op met spelcomputers, smartphones en laptops. ‘Ik verwacht dat de gevolgen hiervan pas over een paar jaar zichtbaar worden, als deze generatie een aantal jaren actief is op de arbeidsmarkt. Al je het mij vraagt ik houd mijn hart vast. De introductie van nieuwe media als de iPad en de smartphones zie ik dan ook als een ongunstige ontwikkeling voor rsi’, stelt Hollander.  

Stefan IJmker verwacht dat de gevolgen uiteindelijk wel zullen meevallen. ‘De intrede van laptops in bedrijven is al langer aan de gang. En daar hebben we geen stijging van klachten door gezien, tot nu toe. Ik verwacht dit door smartphones en tablets niet veel anders zal zijn. Mensen kunnen pijn of ongemak van deze apparaten krijgen als ze het veel gebruiken. Ze komen er vanzelf achter dat tablets en smartphones vooral handig zijn voor de consumptie van informatie. Voor productie, waarbij veel tikwerk nodig is, moet je toch een pc of laptop gebruiken. Het gaat om een natuurlijke gewenning. Trouwens, ook voor tablets zijn er ook ‘verhogers’, losse toetsenborden en muizen op de markt.’

Voor werknemers die nog niet werken met speciale software of ergonomische hulpmiddelen, heeft Van Dijk nog een simpele tip waarmee rsi kan worden voorkomen. Hij adviseert mensen die veel met de computer werken om meer gebruik te maken van sneltoetsen in plaats van de muis. Dat zorgt niet alleen voor meer afwisseling, het scheelt al snel zes seconden per handeling. Tel uit je winst. 

Nicole KluijtmansMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’