• Samenwerking bij documentmanagement
17 oktober 2005
17 okt 2005

Samenwerking bij documentmanagement

Op het ministerie van Defensie bekroonden de plaatsvervangend secretarissen-generaal van zes verschillende ministeries hun samenwerking op het terrein van documentmanagement.

Dit gebeurde door ondertekening van contracten tussen 'InterLAB' en zeven bedrijven voor de implementatie van het softwarepakket Filenet. De contractanten voor de systeemintegratie en de organisatorische implementatie van Filenet zijn: Atos Origin, Capgemini, Getronics PinkRoccade, LogicaCMG, O&I management partners, Informatiemanagement Nederland en Ordina Public.Het interdepartementale samenwerkingsverband 'InterLAB' bestaat uit vertegenwoordigers van dertien ministeries op het terrein informatievoorziening. Acht partijen hieruit: Defensie, Financiën, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VROM, BZK en de AIVD, hebben hun krachten de afgelopen anderhalf jaar gebundeld in één van de InterLAB projecten: 'Europese Aanbesteding van document managementsystemen'. Aanleiding voor deze samenwerking vormden kostenbesparing en ervaringen delen.
Op 16 augustus maakten de acht partijen al een keuze voor de softwareleverancier Filenet. Vanuit deze acht partijen startten er zes tevens een gezamenlijke Europese aanbesteding op de systeemintegratie: Defensie, Financiën, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de AIVD. De ministeries VROM en BZK maken gebruik van bestaande raamcontracten om de implementatie van Filenet te realiseren.


Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’