• Saval erkend voor vbb systemen sprinkler
13 mei 2015
13 mei 2015

Saval erkend voor vbb systemen sprinkler

Per 14 maart heeft het CIBV Saval B.V. gecertificeerd voor de CCV certificatieschema`s VBB systemen (sprinkler) en Onderhoud VBB systemen (sprinkler). Door middel van het certificaat kan de gebruiker van het systeem eenvoudig invulling geven aan zijn zorgplicht zoals genoemd in het Bouwbesluit; dat wil zeggen aantonen dat de brandblusinstallatie aan de eisen voldoet en op de juiste wijze is onderhouden.

Met aanleg en onderhoud van een vast opgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem) kunnen behoorlijke kosten zijn gemoeid. Er mag dus geen twijfel zijn of het resultaat acceptabel is voor overheid en verzekeraars. Dit vraagt een betrouwbare installateur of onderhoudsbedrijf.

Voordelen gecertificeerd bedrijf:

  • Kwaliteitsbewaking van brandbeveiligingsinstallatie.
  • Installatie en onderhoud voldoen aantoonbaar aan de eisen.
  • Vertrouwen waarborgen dat installatie en onderhoud voldoen aan de norm.
  • Inspectie-instellingen mogen afzien van her-inspecties.
  • Kwaliteitsbewaking blijft betaalbaar.

Beschrijving certificatieschema

Een brandblussysteem heeft als doel een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen. Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie kunnen leveren waarvoor hij is aangelegd. De kwaliteit van de brandblussystemen kan worden aangetoond met een certificaat.

Afnemers, leveranciers, brandweer en verzekeraars hebben gezamenlijk belang bij de kwaliteit van brandblussystemen. In samenspraak ontwikkelden zij daarom certificatieschema’s.

Deze schema’s beschrijven nauwgezet hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen installateurs, onderhoudsbedrijven en certificatie-instellingen moeten voldoen. Certificatie-instellingen die de schema’s uitvoeren, werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De schema’s sluiten aan bij de zorgplicht uit het nieuwe Bouwbesluit.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’