• Scholen asbestveilig?<br />
07 juni 2011
07 jun 2011

Scholen asbestveilig?

Search Ingenieursbureau heeft een contract met Onderwijs Service Groep (OSG) afgesloten. Samen spannen zij zich de komende tijd in om de asbestsituatie in de 3200 door OSG beheerde scholen in kaart te brengen. Uit een asbestonderzoek van Zembla, het documentaireprogramma van VARA/NPS, is gebleken dat een kwart van de op asbest onderzochte scholen een gevaar oplevert voor de gezondheid. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu erkent de ernst van het probleem en verplicht scholen om maatregelen te nemen. OSG beheert 3200 scholen in Nederland.