• Scholen maken klimaat gezonder<br />
22 december 2009
22 dec 2009

Scholen maken klimaat gezonder

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs maken aanspraak op extra financiële ondersteuning voor het opknappen van hun gebouwen. De regeling is een initiatief van SenterNovem onder de noemer Energie- en Binnenmilieu Advies voor scholen (EBA). In totaal gaat het om een bedrag van 165 miljoen euro.

Het geld kan worden gebruikt voor het verbeteren van de ventilatie en energiebesparende aanpassingen aan schoolgebouwen. Op die manier krijgen leerlingen en docenten een betere leer- en werkomgeving.  Het EBA is onderdeel van de campagne Energieke Scholen. De campagne bestaat verder uit een lespakket voor basisschoolleerlingen, een intentieverklaring en voorbeelden van financiële arrangementen tussen gemeenten en schoolbesturen.

Het lespakket bestaat uit vijf lessen voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij maken tijdens een introductieles kennis met een CO2-meter en een energiemeter. Vervolgens onderzoeken ze zes thema's op het gebied van binnenmilieu en energie binnen hun school. Denk aan `vocht en vieze luchtjes' of `energiegebruik en schone energie'. Dit doen ze met eenvoudige scans. Daarna presenteren ze aan elkaar wat goed gaat en wat beter kan. Ten slotte selecteert de klas gezamenlijk minimaal drie maatregelen die de leerlingen zelf kunnen uitvoeren.

De door de klas gekozen maatregelen worden overhandigd aan de wethouder en het schoolbestuur. Zij tekenen een intentieverklaring met als inzet de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.  VROM heeft het Klimaatverbond en Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) opdracht gegeven deze scholencampagne te ontwikkelen, samen met natuur- en milieu-educatiecentra en de GGD. In het voorjaar worden de eerste resultaten verwacht.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelde onlangs nog dat de realisatie van frisse en energiezuinige basisscholen in gevaar komt door een te korte termijn voor de subsidieaanvraag. Ze deed onlangs in een brief aan staatssecretaris Dijksma een dringend beroep om gemeenten tot 1 mei 2010 de tijd te geven hun aanvraag in te dienen. Volgens de VNG bestaat het risico dat gemeenten niet tijdig een aanvraag in kunnen dienen doordat de markt hen te laat adviezen levert. 

Foto: SenterNovem

Onderschrift: Scholen geen tijdens een introductieles kennis maken met een CO2-meter en een energiemeter.

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’