• Scholen steken rijksgeld in huisvesting<br />
06 april 2010
06 apr 2010

Scholen steken rijksgeld in huisvesting

Schoolbesturen in het basisonderwijs hebben in 2006 en 2007 respectievelijk 28 miljoen euro en 32,2 miljoen euro besteed aan huisvesting. Van dit bedrag was zestig procent afkomstig uit de rijksbijdrage. Dat is sinds 1 augustus 2006 verboden.

De rijksbijdrage is bedoeld voor docenten en lesmateriaal. De helft van het geld ging op aan behuizing van de besturen, een kwart aan nieuwe schoolgebouwen en een kwart aan onderhoud. Minister Rouvoet (Onderwijs, CU) gaat per geval bekijken waar sprake is van onrechtmatig uitgegeven rijksbekostiging’.

De cijfers komen uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat onlangs openbaar werd gemaakt. Het is de tweede keer in korte tijd dat blijkt dat de financiering van de behuizing van basisscholen niet naar behoren functioneert. In februari werd bekend dat gemeenten, die sinds 2006 verantwoordelijk zijn voor de huisvesting, 300 miljoen euro achterhouden die is bestemd voor schoolgebouwen.

Nu wordt duidelijk dat geld uit de rijksbijdrage is gebruikt om dat tekort deels te lenigen. Maar, aldus de Inspectie, het geld wordt ook aangewend voor huisvestingsbehoeften waarin de gemeente niet voorziet. ‘Het gaat om huisvesting voor het bestuur, bovenschools management.’

De Inspectie kreeg de opdracht tot het onderzoek toen in 2006 bekend werd dat besturen van islamitische scholen geld uit de rijksbijdrage besteedden aan vastgoed. Het ministerie wilden weten hoe wijdverbreid deze praktijk was. Daartoe inventariseerde de Inspectie alle huisvestingsuitgaven en onderzocht door middel van een gerichte steekproef de jaarrekeningen nauwkeuriger.

Het ministerie heeft niet besloten tot onmiddellijke sancties, omdat het geld uit de rijksbijdrage mogelijk werd gebruikt om aan langlopende verplichtingen te voldoen. Dat wordt nu onderzocht. Er is ook een brede evaluatie gaande over de effecten van de scheiding van geldstromen tussen bouwkosten en exploitatiekosten. Rouvoet: ‘Het ministerie wil scholen helpen om knelpunten hieromtrent op te lossen.’

Foto: HLP

Onderschrift: Er is een brede evaluatie gaande over de effecten van de scheiding van geldstromen tussen bouwkosten en exploitatiekosten van scholen.