• 'Scholen voeren passief asbestbeleid'<br />
22 februari 2011
22 feb 2011

'Scholen voeren passief asbestbeleid'

Het merendeel van de scholen voert een passief beleid ten aanzien van asbest en wacht op nieuwbouw of renovatie. Slechts een derde kiest er voor asbest actief te verwijderen. Dit blijkt uit onderzoek van risicospecialist Marsh en Marsh Risk Consulting onder 110 scholen en gemeenten naar aanleiding van de Zembla uitzending over asbest op scholen.

Veertig procent van de scholen vindt de media-aandacht voor asbest overtrokken. Bijna een kwart van de scholen weet niet of er wel of geen asbest aanwezig is. Het merendeel heeft geen beleid rondom de afwezigheid van asbest en stelt zich afwachtend op. Rob Verkaik, risicospecialist Onderwijs bij Marsh: ‘De passiviteit heeft te maken met de discussie wie de eerste stap moet nemen bij het verwijderen van de asbest. De eigenaar of de gebruiker?’

Onlangs werd bekend dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu afziet van een strenge aanpak van de vervuiling door dodelijk asbest. Hij geeft aan dat het risico bij de schoolbesturen ligt. Veel gemeentes en/of schoolbesturen hebben nog niet het gehele risico in kaart gebracht ondanks de onrust die dit teweeg kan brengen. 35 procent van de scholen heeft tot nu toe het risico in kaart gebracht. Verkaik: ‘Atsma schrijft dat het gevaar op asbestbesmetting op school een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. Des te belangrijker is het om dit risico goed in kaart te brengen. Schoolbesturen moeten in overleg gaan met de eigenaren van het pand om zo te bepalen wat te doen met asbest.'

Scholen moeten uiterlijk volgend jaar zomer weten of in hun gebouwen asbest aanwezig is. Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) benadrukte onlangs dat het gevaar van asbest op school in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Het is vaak in oudere schoolgebouwen nog aanwezig, maar de meeste schoolbesturen weten niet of dat bij hen ook het geval is.

 

Onderschrift:  Wie moet de eerste stap nemen bij het verwijderen van de asbest. De eigenaar of de gebruiker?’