• 'Scholen waren niet te redden'<br />
24 februari 2011
24 feb 2011

'Scholen waren niet te redden'

Het was niet te voorkomen dat een brand in oktober twee basisscholen in Groningen volledig verwoestte. Door de combinatie van brandstichting, de constructie van de gevel en de harde wind stond de brandweer machteloos. Dat meldde de gemeente Groningen  na een onderzoek door het Team Brand Onderzoek van Noord- en Oost-Gelderland. De basisscholen De Hoeksteen en De Vlint, met samen ongeveer duizend leerlingen, waren gevestigd in een nieuw gebouw in de wijk Gravenburg. Direct na de brand op 16 oktober rees de vraag hoe kon gebeuren dat een modern pand zo snel in de as kon worden gelegd. Ook was de vraag of het gebouw brandveilig was. De onderzoekers constateren dat het schoolgebouw, voltooid in 2008, voldeed aan alle regelgeving. 'Maar regelgeving gaat niet uit van brandstichting.' Wel adviseren zij het gebouw op bepaalde punten niet op dezelfde manier te herbouwen en andere, minder brandgevoelige materialen te gebruiken. Volgens de onderzoekers is aan de buitenzijde van het gebouw brand gesticht. De buitengevel van het pand is vervolgens vanaf de onderzijde in de luchtspouw gaan branden. De brandweer kon niet bij het vuur komen. De buitenzijde van de gevel was bekleed met koperen platen en blussen van binnenuit was te gevaarlijk. Een andere complicerende factor was de harde wind, die voor een snelle verspreiding van de vlammen zorgde.