• Scholieren beveiligen Dordts Da Vinci College<br />
23 november 2006
23 nov 2006

Scholieren beveiligen Dordts Da Vinci College


Leerlingen van het Da Vinci College in Dordrecht die zich buiten de les op school misdragen, worden vermanend toegesproken door leeftijdgenoten. Het zijn jongeren van de ROC-opleiding Beveiliging van het Da Vinci College die op hun eigen school stage lopen. De jonge beveiligers lossen conflicten binnen de poorten van hun school op. 'En ze doen dat met groot succes', oordeelt Piet van Ooijen Knook, coordinator van de beveiligingsopleidingen en hoofd bedrijfsbeveiligingsdienst van het Da Vinci College.
Sinds de scholieren van deze opleiding toezicht houden, is het aantal diefstallen op school fors geslonken, viel onlangs te beluisteren tijdens de Dordtse Onderwijsdagen. Door hun komst is het aantal concierges op deze grote onderwijsinstelling teruggebracht en is de particuliere beveiligingsdienst uit het schoolbeeld verdwenen. De jonge beveiligers, die vooraf getraind en gescreend zijn, surveilleren in ploegen van tien.
Eigen taal
'Het grote voordeel van het inschakelen van jongeren voor deze taak, is dat zij de taal spreken van hun leeftijdgenoten', aldus Van Ooijen Knook, die enthousiast spreekt van 'een succesformule'. 'Dat zij ondanks hun uniform door hun leeftijd wat minder gezag uitstralen dan iemand die 20 jaar ouder is, blijkt in de praktijk geen probleem te zijn.'
Ook de deelnemers aan de opleiding Beveiliging zijn volgens de coordinator tevreden over hun stageplek. 'Zij krijgen de mogelijkheid om erg zelfstandig te werken. Dit mes snijdt duidelijk aan twee kanten. Het is goed voor de school en erg leerzaam voor de leerlingen van de opleiding beveiliging. Bovendien krijgt het bedrijfsleven later jonge mensen die het klappen van de zweep kennen.'Het Da Vinci College wil beveiliging door jonge bewakers verder doorvoeren op het Leerpark. Daarvoor gaat het onderzoeken of de scholieren ook toezicht kunnen houden op leeftijdsgenoten in de openbare ruimte van dat park. Ze zouden daarbij moeten samenwerken met particuliere beveiligingsbedrijven en de politie.

Ook andere ROC's in Nederland bieden een mbo-opleiding Beveiliging aan. Voor zover Van Ooijen Knook bekend is, werkt nog geen enkele andere onderwijsinstelling volgens de aanpak van het Da Vinci College. Daarom heeft de werkwijze van de Dordtse onderwijsinstelling landelijk de aandacht getrokken. 'Al heel wat scholen zijn hier komen kijken.'
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’