• Schoolcomputers gemakkelijk te kraken<br />
21 januari 2008
21 jan 2008

Schoolcomputers gemakkelijk te kraken

Chapeau: Onderzoek Kennisnet: hackers hebben op veel plaatsen vrij spel

Scholieren slagen er geregeld in het computersysteem van hun school te kraken. Ze kunnen vrij eenvoudig bij leerlingenadministratie, cijferlijsten en proefwerken met de antwoorden, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Kennisnet.

Kennisnet deed het onderzoek bij in totaal veertien scholen, waarvan vier basisscholen en tien in het voortgezet onderwijs. Daarvoor werd een zogenoemde ethical hack gebruikt. Scholieren van de desbetreffende scholen worden daarbij ingezet, en proberen met medeweten van de schoolleiding de computersystemen te kraken. Deze test is een gesimuleerde aanval op de beveiliging van de automatisering.

Volgens de stichting, die scholen ondersteunt op it-gebied, blijkt dat veel schoolsystemen relatief gemakkelijk te kraken zijn. 'De veertien onderzochte scholen waren geen van alle helemaal veilig', aldus een zegsman. Scholen lopen grote risico's. Kwaadwillenden kunnen cijfers veranderen, virussen en spam verspreiden, systemen platleggen, e-mailadressen en wachtwoorden misbruiken.

Bij vijf scholen was sprake van een situatie waar misbruik mogelijk kan leiden tot ongeautoriseerde toegang van binnenuit en van buitenaf (via het internet). 'De studenten kwamen van binnen de school makkelijker de systemen in dan van buitenaf.', aldus de woordvoerder van Kennisnet.

Kennisnet heeft een lijst met aanbevelingen voor de scholen gemaakt. De stichting adviseert docenten geen wachtwoorden te laten slingeren of in te typen terwijl iedereen meekijkt, wachtwoorden regelmatig te veranderen en digitale schoolborden en computers uit te zetten als ze de klas verlaten.

Grenzen

In de meeste gevallen zijn scholen uit het voortgezet onderwijs zich bewust van het feit dat er altijd leerlingen zijn die aan de grenzen van de beveiliging 'peuteren'. Al te onderzoekende leerlingen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en soms ook uitgenodigd om mee te denken over verbeteringen.

Ook het gebruik van wachtwoorden is getest. Hieruit blijkt dat wachtwoorden over het algemeen zorgvuldig worden gekozen. Hardware, vooral netwerkcomponenten en printers bleken wel herhaaldelijk te zijn voorzien van standaard meegeleverde wachtwoorden. Deze dienen volgens Kennisnet vervangen te worden.

In 2004 liet Ict op school (nu Kennisnet) ook al een dergelijk onderzoek uitvoeren. Ten opzichte van het onderzoek van 2004 is het opvallend dat bijna alle scholen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs professionele netwerkcomponenten in gebruik hebben genomen. Uit de test bleek dat een gestructureerd beveiligingsbeleid en het continue onder de aandacht brengen van ict-beveiliging scholen helpt bij het beveiligen van hun computers en netwerken. Daarnaast is het belangrijk dat regelmatig onderzoek wordt uitgevoerd naar de stand van zaken van de beveiliging, ook de menselijke factor bij de beveiliging speelt hierbij een rol.

Fotobijschrift: Op de beveilging van computersystemen is op veel scholen wat aan te merken.

Foto HLP
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’