• <font size=
    Schoonmaaksector wil veiligheidstoets
    " >
01 oktober 2007
01 okt 2007


Schoonmaaksector wil veiligheidstoets

Chapeau: Veilig onderhoud gebouwen vastleggen in bouwverordening

De Ondernemersvereniging Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), waaronder ook glazenwassers vallen, wil dat bouwvergunningen in de toekomst niet kunnen worden verleend zonder dat er is getoetst of het gebouw veilig kan worden onderhouden.

De branche hoopt op de medewerking van de commissie WWI van de Tweede Kamer om er bij de minister op aan te dringen snel maatregelen te nemen tegen onveilig werken op hoogte. In samenwerking met de Arbeidsinspectie heeft de OSB een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld. Hiermee heeft de branche invulling gegeven aan haar verantwoordelijkheden met betrekking tot het veilig werken op hoogte. Henk van Weerdenburg, voorzitter van de OSB, heeft dit document deze week overhandigd aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie, Ineke van Gent.

De OSB is van mening dat een gebouw zo moet worden ontworpen dat het ook veilig gebouwd, onderhouden en gesloopt kan worden. De veiligheid van onderhoudspersoneel moet uit de concurrentiesfeer blijven. Dit kan heel eenvoudig getoetst worden tijdens de aanvraag van een bouwvergunning, en zal de (administratieve) lasten niet onnodig verhogen.

Aanpassingen

De individuele glazenwasser moet voor het wassen van een pand een project RI&E maken. Een bronaanpak zoals een gevelinstallatie of een glazenwasserbalkon heeft daarbij de voorkeur, maar vereist veelal aanpassingen aan het gebouw. De glazenwasser is niet in staat deze voorzieningen zelf te realiseren, maar is daarbij afhankelijk van de gebouweigenaar. De verantwoordelijkheden van ontwerper en gebouweigenaar zijn echter niet in de wet verankerd.

Alle glazenwassers hebben deze week een praktische RI&E-werkmap ontvangen met checklists e.d. Deze is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen OSB en Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en gefinancierd uit de heffingsgelden.

Fotobijschrift: De glazenwasser is wat betreft veiligheidsvoorzieningen afhankelijk van de gebouweigenaar.

Foto SVSCoenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’