• Schrappen in ondersteuning
13 april 2012
13 apr 2012

Schrappen in ondersteuning

Het ROC Eindhoven schrapt 156 voltijds banen. Het gaat om ondersteunend personeel. De personeelsreductie moet voor 1 augustus volgend jaar voltooid zijn. Het ROC Eindhoven had eerder al aangekondigd dat bij de voorgenomen fusie met het ROC Ter Aa in Helmond 145 voltijds banen (fte's) zouden moeten verdwijnen. Minister Van Bijsterveldt (CDA, Onderwijs) heeft deze fusie echter afgewezen. Het college van bestuur van het ROC Eindhoven heeft geconcludeerd dat er nu nog dieper moet worden gesneden in de ondersteunende diensten. De ingreep valt groter uit dan eerder gedacht omdat er zwaar weer op til is. De instroom van nieuwe studenten valt tegen en de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van de overheid pakken zwaarder uit dan begroot. Het ROC heeft verhoudingsgewijs meer ondersteunend personeel dan gebruikelijk in een onderwijsinstelling. De norm is dat een kwart van het totale personeelsbestand ondersteunend moet zijn.  Met de bezuinigingsmaatregel wil de raad van bestuur meer geld vrijmaken voor onderwijs.


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’