• Schultz pleit voor rem op kantorenbouw<br />
08 maart 2011
08 mrt 2011

Schultz pleit voor rem op kantorenbouw

Om leegstand van kantoorruimte tegen te gaan, moet kritisch worden gekeken of kantoorpanden wel of niet gebouwd moeten worden. 'Alle partijen zullen terughoudend moeten zijn met nieuwbouw', aldus minister Melanie Schultz van Haegen (Milieu). Ze stuurde vorige week haar actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren naar de Tweede Kamer.

Vorig jaar stond zo’n 14 procent van de kantoorruimte in Nederland leeg. Op sommige bedrijventerreinen of kantoorparken gaat het zelfs om een derde van de totale beschikbare kantoorruimte. 'Deze leegstand is voor een groot deel structureel en zal in de toekomst naar verwachting nog toenemen', aldus een woordvoerster van de bewindsvrouw.

Oorzaken van de leegstand zijn het niet groeien van de beroepsbevolking en nieuwe vormen van werken, zoals telewerken en flexwerken. 'Verspilling van ruimte en kapitaal', oordeelt Schultz over de leegstand. Daarom is ze gekomen met haar actieprogramma, waarin gemeenten, provincies, banken, beleggers, projectontwikkelaars en het Rijk proberen de groeiende leegstand terug te dringen.

Een van de actiepunten is het bestrijden van bestaande leegstand. Dat kan onder meer door de gebouwen voor andere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld voor studentenhuisvesting, zorg, onderwijs, intensieve tuinbouw of als hotel. Voor specifieke locaties kan sloop de beste oplossing zijn, oordelen de opstellers van het programma. Schultz wil dat het Rijk belemmeringen in wetten en regels voor sloop en transformatie wegneemt. Daarbij denkt ze aan ruimere mogelijkheden voor overheden om kantooreigenaren toe te staan tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. 'Er komen experimenteergebieden, waar marktpartijen en lokale overheden samen zoeken naar de beste oplossing die past in dat gebied', staat in het plan.

 

Onderschrift: Leegstand is volgens minister Schultz verspilling van ruimte en kapitaal.