• Seniorenstad speelt in op wens van oudere consument
02 maart 2006
02 mrt 2006

Seniorenstad speelt in op wens van oudere consument

Verrijzen de komende jaren in Nederland steden die uitsluitend bedoeld zijn voor 55-plussers? Wel als het ligt aan een groep projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties, verenigd in de Initiatiefgroep Seniorenstad. In Zwolle werden onlangs concepten voor deze seniorensteden gepresenteerd. De provicie Zeeland en de regio Achterhoek hebben tevens serieuze interesse getoond.

Een van de locaties die volgens de initiatiefnemers voor de bouw van een dergelijk stad in aanmerking zou komen is het terrein van marinevliegkamp Valkenburg. Met de bouw van deze stad zou al over anderhalf jaar kunnen worden begonnen. Volgens het advies- en ontwerpbureau Inbo, één van de deelnemers, wordt met meerdere gemeenten en provincies gesproken over de bouw van speciale woonkernen voor ouderen. Uit een haalbaarheidsonderzoek van Inbo blijkt dat de provincie Zeeland al belangstelling heeft getoond. Ook in de regio Achterhoek worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Nog deze zomer hoopt de Initiatiefgroep Seniorenstad de eerste intentieovereenkomsten te kunnen sluiten. Iedere seniorenstad zal bestaan uit tussen de twee- en vierduizend woningen. Daar zullen in totaal naar schatting drie- tot zesduizend senioren kunnen wonen. Er zijn huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Ook kan worden gedacht aan een aantal recreatiewoningen voor de tijdelijke verhuur.

Voorzieningenniveau 

De seniorenstad biedt meer dan alleen huisvesting. Naast de woningen die zich bevinden in en rond het centrum moet een voorzieningencentrum worden gebouwd. Daarvan zijn alle bewoners lid. Tegen beperkte kosten kunnen zij gebruik maken van voorzieningen als een zwembad, tennisbanen, fitness, bibliotheek en dergelijke. Daarnaast zijn horeca- en winkelgelegenheden. Al deze voorzieningen bevinden zich dus op zeer korte afstand van de woning. Op termijn zouden ook andere diensten kunnen worden aangeboden op het gebied van ondermeer communicatie, veiligheid en de gezondheidszorg. Volgens Inbo blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat Nederlanders veel interesse hebben voor de seniorenkernen. 40% van de ouderen tussen de vijftig en zeventig jaar gaf aan graag in een dergelijke gemeenschap te willen wonen. De initiatiefnemers verwachten dat die interesse de komende jaren, door de toenemende vergrijzing alleen nog maar zal groeien. Een seniorenstad is volgens de onderzoekers een van de mogelijkheden in te spelen op de wens van de oudere consument. Het verleden heeft aangetoond dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de specifieke eisen die ouderen stellen. Beleidsmakers en bouwers schijnen niet goed overweg te kunnen met de belangen van deze groep.

Serieuzer 

‘Het wordt tijd dat we deze groeiende groep wat serieuzer gaan nemen’, aldus de Inbo-woordvoerder. ‘Dat kunnen we doen door op het gebied van woningen en leefmilieu nieuwe waarden neer te zetten die aansluiten bij de behoefte van deze mensen. Het gaat hier om eigenzinnige kernen die volledig aansluiten bij de behoefte van de ouderen.’ De bouw van seniorensteden zou ook een bijdrage kunnen leveren aan een betere doorstroming, waardoor meer woningen beschikbaar komen voor starters. In de huidige situatie blijven ouderen zo lang mogelijk woning in de vertrouwde omgeving. Met de bouw van een seniorenkern is een bedrag gemoeid van circa vijfhonderd miljoen euro. Inbo meent dat dit soort kernen overal in Nederland kunnen worden gerealiseerd. In De Verenigde Staten bestaan al seniorsteden. Daar zijn ze een succes.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’