• Sfeervol socialiseren tijdens dineren
17 januari 2011
17 jan 2011

Sfeervol socialiseren tijdens dineren

Tijdens de vakbeurzen Facilitair en Gebouwbeheer zijn er ook enkele organisaties die iets bijzonders doen. Dat kan zijn in de vorm van een nieuwjaarsreceptie, een zogeheten ‘Meet en Greet’, informatiebijeenkomsten of het uitreiken van een award. In dit artikel komen vier van deze instanties aan het woord: IFMEC, F-MEX, FMN en PPI.

Het International Facility Management Expert Centre (IFMEC) heeft nu voor het derde jaar op rij een diner voor genodigden. Onder de noemer ‘Meet en Greet’ wordt dit op woensdagavond 19 januari gehouden, in samenwerking met F-MEX. Leo Laanen: ‘Het bijzondere van IFMEC is dat we inmiddels, in de afgelopen twintig jaar, zo’n zeshonderd facility managers hebben opgeleid via de post-hbo en de mba fm-opleiding. En dit is dan een mooie manier om elkaar weer eens terug te zien, maar ook om de vakbeurs Facilitair te bezoeken.’
Overigens gaat het om een besloten bijeenkomst, waarvoor IFMEC en F-MEX sponsoren en andere gasten hebben uitgenodigd. Laanen: ‘Aandacht is er voor een nieuw coachingsprogramma van F-MEX, dat is ontwikkeld ten behoeve van het excellence programma met diverse hogescholen. En ook de samenwerking tussen IFMEC en F-MEX in het Young-Professional programma wordt gepresenteerd.’ Zelf komt Laanen op woensdag uit een internationaal congres in Küfstein in Oostenrijk. ‘De internationalisering van opleidingen wordt daar verder besproken en vorm gegeven. Dat doen we met Engeland, Spanje, Duitsland en Oostenrijk.’

F-MEX
F-MEX (Facility Management Excellence en Experience) heeft samen met IFMEC een ‘Meet en Greet’ op woensdagavond 19 januari. Zoals bekend houdt de stichting F-MEX zich actief bezig met de professionalisering van het vakgebied facility management door middel van kennisdeling en ontwikkeling. Daarnaast is F-MEX betrokken bij talentontwikkeling in samenwerking met het onderwijs. ‘Daaraan wordt ook aandacht besteed tijdens het diner’, zegt voorzitter Iwan Liem. ‘Het is voor ons tegelijkertijd ook een soort relatiedag, waarop we iedereen die aan ons is verbonden uitnodigen, om samen het glas te heffen. Even terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar 2011.’
En dit is een heel bijzonder jaar, want F-MEX viert haar eerste lustrum. ‘We hebben een aantal bijeenkomsten, waarop we onze speciale projecten op het gebied van talentontwikkeling en kennisoverdracht laten zien. Het wordt een druk jaar. Een belangrijke datum is 24 juni. Dan is er een groot feest, in combinatie met een golftoernooi. En we gaan een grote reis organiseren naar Barcelona. Daar wordt onder meer een masterclass gehouden en gaan we in op de nieuwste trends op fm-gebied.’ Expansie wordt gezocht via samenwerkingsverbanden. Zo wordt op 19 januari een convenant getekend met de NBCM (Nederlandse Branchevereniging voor Contract Managers). ‘Gezamenlijk gaan we proberen het contractmanagement naar een hoger niveau te tillen.’
De Meet en Greet van IFMEC en F-MEX vindt plaats op woensdagavond 19 januari. Om 17.30 begint de receptie en vanaf 19.00 uur is er een diner.

FMN
Facility Management Nederland (FMN) heeft op donderdag 20 januari een nieuwjaarsreceptie. Lisanne Hulshof is in het FMN-bestuur verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Zij vertelt over de doelstellingen van FMN voor 2011: ‘Eén van de hot items is de externe profilering. Die willen we sterker gaan vormgeven. We merken dat er intern de laatste tijd best wel veel is veranderd. Zo zijn we bijvoorbeeld sterk aan het verjongen. Dat zie je ook aan de opbouw van ons ledenbestand. Er zijn in de afgelopen jaren een heleboel starters bijgekomen, deze worden goed bediend door onze starterskring die vorig jaar haar tiende verjaardag vierde. En voor de starters is ook een plaats in ons bestuur. De vakbeurs Facilitair is voor ons de uitgelezen mogelijkheid om ons extern te presenteren. We hebben daar ook een ledenwerfactie aan gekoppeld. Iedere beursdag verloten we een gratis lidmaatschap, om weg te geven of om zelf te gebruiken.’ Bovendien heeft FMN tijdens de vakbeurs Facilitair ook haar traditionele nieuwjaarsborrel. ‘Daarmee kom ik meteen aan de tweede doelstelling van FMN voor 2011. We willen meer aan ledenbinding en segmentatie gaan doen. De netwerkborrel is bij uitstek zo’n gelegenheid om daaraan te werken. Het hele facilitaire veld komt immers naar de vakbeurs. En je ziet dat een heleboel van onze leden dat juist op donderdagmiddag doen, als de nieuwjaarsreceptie is. We heffen dan het glas op 2011 en kijken hoe we onze leden nog beter kunnen voeden. Uit een interne enquête willen wij de nodig informatie halen, die ons inzicht geeft op welke wijze wij onze leden het beste kunnen ‘bedienen’.
Het bestand is immers heel divers. Onze leden komen uit alle geledingen en uit allerlei sectoren.’ FMN wil haar evenementen dan ook wat meer gaan toespitsen op de segmentatie in het ledenbestand. ‘Wat we al deden was een apart zorgsymposium, maar we gaan nu nog dieper in op de behoeften van de facilitair manager. Hoe zit dat nu met die budgetten, die gekort gaan worden? En waar kan hij het dan wel zoeken, zonder kwaliteit in te boeten en wel aan gastvrijheid en hospitality te doen? Dus minder breed. In plaats van dat we, met alles, iedereen hopen te bereiken, willen we ons wat meer gaan specificeren: de zorg eruit pakken, de jongeren, de starters, en andere groepen. Maar we blijven ons natuurlijk ook inzetten op verenigingsbrede netwerkevenementen en sterke regionale bijeenkomsten. Dit alles in samenwerking met onze regio’s, kringen en commissies, want ons motto is ‘voor en door de leden’.’
De nieuwjaarsreceptie van FMN begint donderdagmiddag 20 januari om 16.00 uur.

PPI
Het Platform Projectinrichting (PPI), de Nederlandse brancheorganisatie voor
projectinrichting, houdt op donderdag 20 januari een nieuwjaarsreceptie. Dit wordt gecombineerd met de uitreiking van PPI Award. Ab Sprong, secretaris van het PPI: ‘Dit is een initiatief om bijzondere projectinrichtingprestaties van onze leden onder de aandacht te brengen van een breder publiek en de leden te motiveren en enthousiasmeren.’ De projecten worden getoetst aan de hand van negen criteria: ketenaanpak, plan van aanpak, kwaliteit (volgens PPI-keur), design/ontwerp, moeilijkheidsfactor, innovatie, veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en klanttevredenheid. ‘De jurering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke jury, die bestaat uit verschillende specialisten uit de keten onder leiding van Hans Jaap Feenstra, oud-directeur van Unipro Haaksbergen’, vertelt Sprong. ‘Er zijn uiteindelijk vier inzendingen genomineerd.
Deze worden door de jury bezocht en uiteindelijk is op 20 januari de winnaar bekend.’ Volgens Sprong worden er niet alleen filmpjes gemaakt van alle genomineerden, maar staat op de beursvloer ook een beeldscherm, waarop van alle projecten die zijn ingediend, de foto’s, namen enzovoorts continue worden vertoond. ‘We zijn voor het eerst op de vakbeurs Facilitair en zien dit evenement als uitgelezen mogelijkheid om ons te profileren. Een groot deel van onze doelgroep, zoals architecten en facilitair managers, is hier aanwezig.’
De nieuwjaarsbijeenkomst van het PPI wordt gehouden op donderdag 20 januari en begint om 16.00 uur.
Willem-Jan SchampersMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’