• 'Slechte schoonmaak schuld van bestuurders' <br />
22 april 2009
22 apr 2009

'Slechte schoonmaak schuld van bestuurders'

Het feit dat de schoonmaakdienstverlening in ziekenhuizen te wensen overlaat is op de eerste plaats te wijten aan de ziekenhuisbestuurders zelf. Zij blijken namelijk onvoldoende duidelijk te specificeren aan welke eisen schoonmaakbedrijven moeten voldoen. Ook laten ze vaak steken vallen op het terrein van het contractmanagement en laten zij onvoldoende onafhankelijke kwaliteitsinspecties uitvoeren.

Dat zegt bestuursvoorzitter Jacques Reijniers van Het NIC en tevens hoogleraar Inkoopmanagement aan Nyenrode Business Universiteit naar aanleiding van de uitzending van Zembla over het schoonmaken in ziekenhuizen. Volgens Reijniers wordt in de Zembla-uitzending de zwartepiet ten onrechte alleen bij de schoonmaakbranche gelegd. 'Natuurlijk moeten schoonmaakbedrijven goed werk leveren, maar dan moet wel eerst duidelijk zijn wat onder ‘goed’ verstaan wordt. Als Het NIC constateren wij dat er aan de dienstverlening door schoonmaakbedrijven nog te vaak een algemeen beschrijvend document of contract ten grondslag ligt, zonder heldere en meetbare prestatie-indicatoren. Elk ziekenhuis heeft een protocol waarin omschreven staat aan welke eisen voldaan moet worden, maar dat wordt vervolgens niet doorvertaald, laat staan gecontroleerd. Men mag van schoonmakers niet verwachten dat zij zelf gaan bepalen op welke hoogte de lat moet worden gelegd: dat is toch echt een bestuurlijke verantwoordelijkheid', aldus Reijniers.

De afdeling Kwaliteitszorg van Het NIC voert jaarlijks meer dan 3500 kwaliteitsinspecties uit op het gebied van schoonmaakdienstverlening. Regelmatig blijkt, aldus Reijniers, dat de dienstverlener niet voldoet aan de gestelde eisen of het contract niet op een juiste wijze nakomt. 'De uitzending heeft ons dan ook in dat opzicht niet verbaasd. Wel laten de makers van het item onderbelicht dat kwaliteit in alle gevallen begint met goed specificeren vooraf en vervolgens met goed monitoren achteraf. In beide opzichten schieten veel ziekenhuisbestuurders tekort, en dat wreekt zich vroeg of laat.'

 

Volgens Reijniers kan het probleem van slecht schoongemaakte ziekenhuizen ‘binnen enkele maanden’ uit de wereld zijn als bestuurders de lopende contracten met hun schoonmakers per direct herzien en een aantal ‘best practises’ toepassen met betrekking tot het vaststellen van de inkoopbehoefte en het borgen van het kwaliteitsmanagement. Reijniers: 'Er is in de markt voldoende kennis aanwezig op dit terrein, dus geen enkel ziekenhuis hoeft risico’s te lopen.'