• Sms-verkeer moet winkelgebied veiliger maken
22 juni 2011
22 jun 2011

Sms-verkeer moet winkelgebied veiliger maken

De ondernemers aan de Amsterdamse PC Hooftstraat en de Van Baerlestraat kunnen elkaar sinds kort per sms waarschuwen als zij een mogelijke crimineel signaleren. Dineke ten Hoorn Boer, directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het ministerie van Veiligheid en Justitie, stuurde het eerste bericht tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste HBD-ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen aan winkeliers, gemeente, politie en brandweer.

Ook in Nederlands bekendste winkelstraten hebben ondernemers te maken met overlast en winkelcriminaliteit. Daarom hebben de ondernemers van de PC Hooftstraat en Van Baerlestraat de handen ineen geslagen. Zij werken structureel samen met het stadsdeel Zuid, politie Amsterdam-Amstelland, brandweer Amsterdam en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) om het winkelgebied schoon en veilig te maken en te houden. Als bekroning voor deze structurele samenwerking is het winkelgebied nu gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Over twee jaar wordt beoordeeld of de stappen uit het plan van aanpak daadwerkelijk zijn doorlopen en of het winkelgebied in aanmerking komt voor de hercertificering en de bijbehorende tweede ster.

Een van de onderdelen van de veiligheidsaanpak is de introductie van het sms-alert waarmee winkeliers elkaar kunnen waarschuwen bij (dreigende) overlast. In praktijk blijkt volgens HBD overigens dat het sms-alert ook heel positief ingezet kan worden. ‘Zo is in andere winkelgebieden al menig ouder dankzij het sms-alert verenigd met een zoekgeraakt kind’, aldus een woordvoerder. Het sms-alert is toegankelijk via een speciale veiligheidswebsite voor de PC Hooftstraat en de Van Baerlestraat. Op termijn is het met deze website ook mogelijk collectieve winkelverboden te registreren.

Het HBD benadrukte de effectiviteit van de KVO-aanpak. ‘Inmiddels werken zo'n 380 winkelgebieden met deze systematiek. Gebleken is dat de derving met ruim 30% afneemt en het veiligheidsgevoel onder ondernemers, medewerkers en klanten met bijna 30% toeneemt’, aldus de woordvoerder van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 

Onderschrift foto: 

Dineke ten Hoorn Boer verstuurde het eerste sms-bericht samen met directeur marketing en communicatie Sander Lusink van Oger Fashion