• Staat gedaagd in NEN-normenzaak<br />
25 september 2006
25 sept 2006

Staat gedaagd in NEN-normenzaak

NEN-normen moeten kosteloos en vrij ter inzage komen. Dat is de inzet van de rechtszaak die het Bouwkundigadviesbureau CBB heeft aangespannen tegen het Ministerie van VROM en het NEN. Volgens CBB is het onrechtvaardig dat bindende voorschriften alleen tegen betaling kunnen worden ingezien.

NEN-normen worden in wetten genoemd als bindende voorschriften. Gebouwbeheerders en ondernemers dienen zich aan deze regels te houden en de overheid controleert daar op. Om een NEN-norm te kennen, dient een ondernemer deze eerst te kopen. CBB Directeur Pieter Plass benadrukt dat het hem niet te doen is om het geld. Het gaat hem om de belemmering. Hij wijst er op dat normen zich constant ontwikkelen en dat ondernemers die op de hoogte willen blijven, dezelfde norm vaker opnieuw kopen of een abonnement moeten nemen. ‘We merken dat dit een verkeerd systeem is. Iedereen op een bouwplaats dient de regels te kennen, maar door deze situatie ervaren veel mensen dit als een drempel om informatie in te winnen en niet iedereen doet dan ook.  Iedereen moet zich aan de wet kunnen houden en daarom moet iedereen die regels zonder kosten kunnen inzien.’ De dagvaarding van de advocaat van het CBB verwijst naar de grondwet, waarin staat dat de overheid verplicht is om wetten te publiceren, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Volgens Plass geldt dat ook voor bindende voorschriften zoals de NEN-normen. Indien de directeur in het gelijk wordt gesteld, is hij van plan om alle NEN-voorschriften ter inzage te leggen op zijn website Knooble.nl. Plass: ‘Ik heb daar een apart portal ‘bouwkennis’ ingericht, waar dan de normen ter inzage op komen te staan. Iedereen kan dan kosteloos de laatste regelgeving inzien.’

Plass voelt dat hij niet alleen staat in zijn strijd tegen de Nederlandse overheid: ‘Ik krijg steun vanuit alle sectoren in Nederland.  Op de website staat behalve de tekst van de dagvaarding ook een lijst met steunbetuigingen. Er staan daar nu meer dan 350 steunbetuigingen op en die komen van alle sectoren. Niet alleen architecten en bouwondernemingen reageren, maar ook facilitair managers en studenten aan opleidingen hebben hun steun betuigd.’
Het is nog onbekend wanneer duidelijk is of Plass in het gelijk wordt gesteld. Zelf is hij optimistisch: ‘We hebben natuurlijk de rare situatie dat minister Dekker is afgetreden, maar ik verwacht dat we over een paar maanden meer weten. Het zou nog kunnen dat de zaak voor de Hoge Raad komt en dan zou het langer kunnen gaan duren. Ik verwacht echter dat dit niet zal gebeuren.’