• STEDENBOUW
13 oktober 2008
13 okt 2008

STEDENBOUW

NEN richt een normcommissie op die als doel heeft definities vast te leggen in de stedenbouw. De eerste schetsen voor de norm zijn klaar en behandelen definities over onder andere schaalniveaus en dichtheid. Het initiatief om tot een norm te komen is genomen door Meta Berghauser Pont. Zij doet momenteel promotieonderzoek naar oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw aan de TU Delft. Omdat zij struikelde over tal van begripsverwarringen heeft de TU Delft contact opgenomen met NEN en is vastgesteld dat binnen de markt  behoefte is aan normontwikkeling op dit gebied.  

 

Foto NEN