• 'Steeds meer noodzaak tot specialisatie'
28 februari 2007
28 feb 2007

'Steeds meer noodzaak tot specialisatie'

Scheidende directeur Draaijer & Partners:

De wereld is volgens Jan Draaijer, de scheidende directeur van Draaijer & Partners, steeds complexer geworden en dus is er steeds meer behoefte aan specialisatie. Bovendien kent Nederland de laatste jaren een claimcultuur; bij fouten heb je zo een claim aan je broek. 'Specialisatie is pure noodzaak. Het werk dat vroeger door één projectmanager werd gedaan, wordt tegenwoordig door vier, vijf man gedaan.'

In de ruim dertig jaar die Draaijer actief is als adviseur en projectmanager is een hoop veranderd. De wereld is een stuk ingewikkelder geworden. Projectmanagers en adviseurs plukken hier de vruchten van. 'Alles draait tegenwoordig om kennis. Aangezien wij deze kennis in ruime mate in huis hebben, hebben wij toegevoegde waarde ten opzichte van een projectontwikkelaar. Grote projecten op het gebied van locatieontwikkeling en huisvestingsvraagstukken kunnen niet meer zonder onafhankelijke projectmanagers die de sector door en door kennen.'

Niet alleen de maatschappij is veranderd, ook de manier waarop over de werkvloer wordt nagedacht is de afgelopen decennia veranderd. Advisering over huisvestingsvraagstukken heeft daardoor een grote vlucht genomen.

'Vroeger bestonden er nog helemaal geen kantoorconcepten. Een gemiddeld bedrijfspand bestond uit kantoortje, gangetje, kantoortje. Alle bedrijven zaten in dergelijke marktconforme panden. Blokkendozen waren het. Tegenwoordig wordt er gelukkig veel meer gebouwd naar de wensen van de gebruikers. Bedrijfspanden zijn daardoor veel gebruiksvriendelijker geworden.'

Volgens Draaijer wordt er nog niet zo lang nagedacht over huisvestingsconcepten. 'De gedachte dat huisvesting voor een belangrijk deel het succes van de bedrijfsvoering bepaalt, is vrij nieuw. Pas sinds tien, vijftien jaar wordt er in Nederland echt nagedacht over de indeling van de werkvloer.' Draaijer benadrukt echter dat huisvestingsconcepten geen inrichtingsconcepten zijn, maar eerder communicatieconcepten. 'Bij nieuwe huisvestingsconcepten - en dan denk ik voornamelijk aan open werkvloeren en flexplekken – gaat het niet om de inrichting maar om de communicatie binnen een pand. Budgettair levert een nieuw huisvestingsconcept ook geen winst op. De winst moet gehaald worden uit een efficiëntere manier van werken. Goede communicatie tussen de werknemers onderling en tussen de werknemers en het management is hierbij van groot belang.'

'Smoelenboek' 

Ook in zijn eigen bedrijf merkt Draaijer dat communicatie steeds belangrijker wordt. 'Er komen steeds meer regels en voorschriften bij en besluitvormingsprocessen worden steeds gecompliceerder. De noodzaak tot specialisatie is enorm gegroeid. Het is daardoor zeer belangrijk dat je overzicht hebt op je organisatie en dat je weet welke kennis en expertise je in huis hebt.' Draaijer & Partners werkt met een digitaal 'smoelenboek' om zodoende overzicht te houden op het reilen en zeilen van alle werknemers. 'In het Bedrijfs Informatie Systeem (BIS) houden we precies bij wie wat doet en welke kennis bij wie aanwezig is. Zodoende kun je altijd de beste mensen inzetten, daar waar ze het meest tot hun recht komen.'

Toch mist Draaijer wel eens de romantiek van het projectmanagement van vroeger. 'Vroeger deed één projectmanager in zijn eentje een project. Je zat met alle betrokken partijen aan tafel en de contractvorming verliep op basis van vertrouwen. Tegenwoordig verloopt de contractvorming meer op basis van wantrouwen. Contracten moeten helemaal worden dichtgetimmerd en over en weer moet duidelijk op papier staan wat er van iedereen verwacht wordt en wie verantwoordelijk is voor wat. Enerzijds goed, maar anderszijds legt dat een geweldige claim op je communicatie.'

Kader bij tekst:


Jan Draaijer start in 1989 in Groningen een projectmanagementbureau onder de vlag van Starke Diekstra. Een eenmansbedrijf in een kantoortje van honderd vierkante meter. Zes jaar later neemt hij het bedrijf met een management buy out over. Vanaf dat moment heet het bedrijf Draaijer & Partners. Het werkterrein wordt uitgebreid met consultancy en huisvestingsadvisering. Niet veel later opent Draaijer & Partners een tweede vestiging in Bunnik. Nu, anno 2007 is het bedrijf gegroeid tot een  toonaangevende onderneming op het gebied van projectmanagement en consultancy. Het bedrijf heeft 75 werknemers in dienst en werkt aan projecten door het hele land. Voor Jan Draaijer is het moment aangebroken om afscheid te nemen van 'zijn' bedrijf. 'Ik zal het missen, maar troost mij met de gedachte dat ik het bedrijf in zeer goede handen achter laat.'


Foto: HLP


Fotobijschrift: Jan Draaijer neemt na 18 jaar afscheid van Draaijer & PartnersMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’