• Streep door Lucebert-museum
07 juli 2011
07 jul 2011

Streep door Lucebert-museum

Alkmaar krijgt geen Lucebert-museum. De gemeente trok onlangs een streep door de komst van het cultuurpodium YXIE waaraan het museum was gekoppeld. Een krappe meerderheid van de Alkmaarse gemeenteraad stemde in 2008 voor de realisatie van YXIE dat in 2013 de deuren zou openen. De raad kwam echter terug op het besluit omdat het plan destijds te ambitieus is begroot en het project financiële risico’s met zich meebrengt. Een ruime meerderheid bekritiseert de financiële haalbaarheid van het project. Onder meer de bezoekersaantallen en de inkomsten uit giften, verhuur en donaties zouden lager uitpakken. Wel is afgesproken dat het Alkmaarse film- en theaterhuis Provadja, dat binnen het cultuurpodium zou worden gehuisvest, voor de stad behouden blijft. Het afblazen van het cultuurpodium krijgt waarschijnlijk nog een staartje. Meerdere betrokkenen vinden dat de rechter moet bepalen of de gemeente nog wel onder het raadsbesluit van 2008 uit kan, met name omdat de bouw van het cultuurpodium in 2010 al is aanbesteed.