• Subsidie voor groen gebouw<br />
21 april 2010
21 apr 2010

Subsidie voor groen gebouw

Het ministerie van VROM/WWI heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het bouwen van energieneutrale gebouwen. Een onafhankelijke adviescommissie heeft zes scholen en vier kantoren geselecteerd die het beste voldoen aan de criteria. Ze onderscheiden zich door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. Meer dan de helft van de geselecteerde projecten is zelfs geheel energieneutraal. De winnende projecten ontvangen, afhankelijk van de mate van energiebesparing, een subsidie van maximaal € 500.000,-. VROM/ WWI wil de sector stimuleren in de omslag naar energieneutraal bouwen. Alle 72 ingediende projecten zijn beoordeeld op de criteria energiebesparing, duurzaamheid & kwaliteitsborging, realisatiekans en opschalingmogelijkheden. De ingediende plannen voor scholen zijn ook beoordeeld op het verbeteren van de kwaliteit van het binnenmilieu.  Van de tien gehonoreerde projecten is er één renovatieproject; de overige projecten zijn nieuwbouw van scholen en kantoren. De tien geselecteerde projecten vertegenwoordigen een projectvermogen van totaal 130 miljoen euro