• 'Talentmanagement geen HR-speeltje meer'<br />
31 oktober 2008
31 okt 2008

'Talentmanagement geen HR-speeltje meer'

Talentmanagement is een strategisch vraagstuk dat op de bestuursagenda 2008/2009 staat en moet staan; het is onontbeerlijk voor een duurzame concurrentiepositie in een uiterst competitief macro-economisch klimaat. Kortom: Talentmanagement is geen HR speeltje meer, zo stelde Prof. dr. Lidewey van der Sluis in haar oratie 'Talent Management in strategisch perspectief', voorgedragen aan de Nyenrode Business Universiteit.

De open arbeidsmarkt en de toenemende wereldwijde concurrentie tussen organisaties zorgen voor turbulentie tussen werknemers en werkgevers. Dit dwingt organisaties om kostenefficiënt te handelen en om hun talentpool effectief te managen. Het vereist een nieuwe kijk op het benoemen en aantrekken van talent, het inzetten en aansturen van mensen, en het ontwikkelen en binden van mensen.

In haar rede gebruikte Van der Sluis het vliegeren als metafoor: 'Strategisch Talent Management is als vliegeren: de kunst om de organisatie in de lucht te houden. Dat het op de arbeidsmarkt waait, is duidelijk, maar de wind is gedraaid en aangewakkerd. Dat vraagt om nieuwe inzichten in effectieve vliegerstijlen.'

De vlieger met het vliegertouw is het instrumentarium van de organisatie. Een sterke windkracht en turbulentie vragen om vliegerkunsten. De dynamiek in de markt en op de arbeidsmarkt laten organisaties dit op indringende wijze ervaren. Het vergt van hen visie en leiderschap in het maken van keuzes aangaande werving, aansturing en behouden van mensen: zij moeten kiezen met welke vlieger zij gaan vliegeren, uitgaande van het gewenste vliegereffect bij een gegeven turbulentie en windrichting. Stuntvliegeren, paragliden, of de vertrouwde, simpele vlieger met zo'n vliegerstaart?

In haar rede draagt Van der Sluis richtingen aan voor dit keuzeproces. Belangrijke elementen zijn het talentkompas en het ontwikkelkompas, waarbij de arbeidsparticipatie, mobiliteit en ontwikkeling van het individu centraal staan. Ook verdiept Van der Sluis zich in de wijze waarop talent management moet worden verankerd in de strategie van de organisatie, opdat men talent blijft vinden, binden, en laat bloeien.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’