• Tegenslagen museumkwartier<br />
09 april 2010
09 apr 2010

Tegenslagen museumkwartier

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Den Bosch krijgen nieuwe tegenslagen te verwerken bij de realisering van het Museumkwartier in de Bossche binnenstad. Er is asbest gevonden onder het oude deel van het Noordbrabants Museum en de exploitatie van een parkeergarage blijkt onrendabel, zo staat in een voortgangsrapportage. Na uitbreiding en renovatie gaat het Noordbrabants Museum samen met nieuwbouw van het Stedelijk Museum het Museumkwartier vormen. In de kruipruimte in het oude Waterstaatcomplex, het gebouw waarin momenteel een deel van het Noordbrabants Museum is gevestigd, is een flinke hoeveelheid asbest gevonden. Sanering kost 2 ton. Gemeente en provincie hopen dat de kosten kunnen worden verhaald bij het Rijk. De onrendabele exploitatie van de parkeergarage levert een financieel probleem op, aldus de rapportage. De exacte omvang is niet duidelijk en een oplossing nog niet voorhanden. Het Museumkwartier kampt nog met de gevolgen van een uitspraak van de rechter die eerder bepaalde dat de gemeente door een rekenfout ten onrechte vrijstelling had verleend voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum. De procedure moest opnieuw. Omwonenden dreigen weer met een gang naar de rechter. De eerder genoemde 1 juli als startdatum voor de nieuwbouw komt niet in gevaar, aldus betrokken partijen.