• Tijdelijke bouwwerken moeten brandveiliger
20 april 2006
20 apr 2006

Tijdelijke bouwwerken moeten brandveiliger

Tijdelijke bouwwerken zouden aan dezelfde brandveiligheidseisen als nieuwbouw moeten voldoen. Dat concludeert onderzoeker Rene Hagen van het Nederlands Instituut voor Brandveiligheid en Rampenbestrijding Nibra. In vergelijking met nieuwbouw zijn tijdelijke bouwwerken nu minder brandveilig. Het gaat vooral om verblijfplaatsen voor studenten, asielzoekerscentra en penitentiaire inrichtingen.

Volgens Hagen zouden tijdelijke bouwwerken moeten voldoen aan dezelfde brandveiligheidseisen als die gelden voor nieuwbouw. In de afgelopen jaren is behoefte aan tijdelijke en snelle huisvesting snel gestegen. In veel gevallen gaat het daarbij om grote projecten. Volgens Nibra-woordvoerder Lex Schruijer, gaat het hierbij om een groot aantal gebouwen. De eis voor tijdelijke bouw is dat de scheidingswanden slechts voor een half uur brandwerend behoeven te zijn. Dat levert extra risico’s op. Bij nieuwbouw geldt voor de scheidingswanden dat deze een uur de vlammen moeten kunnen tegenhouden, waardoor mensen meer tijd krijgen om een brandend pand te verlaten. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.

Onderscheid

Het onderscheid tussen de brandveiligheidseisen die worden gesteld is niet zo heel opmerkelijk. ‘Het was ooit bedoeld voor echte tijdelijk bouw. Inmiddels wordt de minder strenge norm ook toegepast op gebouwen die jaren lang in gebruik blijven', aldus Schruijer. In zijn ogen moet worden opgepast dat niet alle tijdelijke bouw over een kam wordt geschoren. Het is de gemeente en de brandweer die controleren of aan de brandveiligheidseisen wordt voldaan.

De brandveiligheid van tijdelijke bouw is recent weer in het nieuws gekomen door de brand vorig jaar op Schiphol, waarbij meerdere mensen om het leven kwamen. Dit is ook de reden voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu dat zij niet wil reageren op de uitlatingen van Hagen. Het ministerie wil eerst wachten op de uitslag van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Transportveiligheid onder voorzitterschap van P. van Vollenhoven. Dat kan nog wel even duren aangezien die uitslag niet voor september te verwachten is.

Meerdere kamerleden hebben al gereageerd op de door Hagen aan de kaak gestelde problematiek. PvdA-kamerlid Depla heeft al aangekondigd minister Dekker van VROM ertoe te willen bewegen maatregelen te nemen. Hij wil onder meer dat de minister gemeenten zo snel mogelijk informeert over de onveilige situaties die ontstaan door het gebruik van andere normen.
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’