• Tijdwinst bij calamiteiten Haaglanden<br />
15 juni 2006
15 jun 2006

Tijdwinst bij calamiteiten Haaglanden

Een systeem voor risicokenmerking, gebaseerd op kleurcodes. Zodat de brandweer bij eventuele calamiteiten geen moment verliest. Het systeem is deze week in gebruik genomen. Het Medisch Centrum Haaglanden ontwikkelde het systeem, BRUL genaamd, in eigen huis. Het werkt zo goed dat de Haagse brandweer pleit voor een landelijke uitrol van het systeem.

Eenvoudige patiëntenkamers, maar ook laboratoria en ruimtes waar mri-scans gemaakt worden. In de ene kamer van een ziekenhuis kun je zonder problemen binnenlopen, bij andere ruimtes dient meer voorzichtigheid te worden betracht. Het is een probleem waar ook het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) een half jaar geleden tegen aanliep. Percival Stubbs, stafmedewerker Gevaarlijke stoffen: ‘Bij een calamiteitenoefening heeft de brandweer 20 minuten voor een bepaalde ruimte gestaan, voordat ze naar binnen kon. Ze wisten niet of er gevaarlijke stoffen aanwezig waren en dus ook niet wat voor pak ze aan moesten trekken.Een chemicaliënpak of een normaal pak. Ze moesten iemand in het ziekenhuis bellen, die hen meer informatie kon geven. Dat heeft de redding fors vertraagd.’

Dat moest anders en dus besloot het ziekenhuis tot de ontwikkeling van BRUL. ‘Niet iedereen staat hier bij stil maar binnen het MCH zijn meer dan 1000 verschillende stoffen aanwezig die allemaal hun eigenaardigheden hebben bij calamiteiten. Dat varieert van een potje Tipex tot duizenden liters brandbare stof. We hebben de afgelopen maanden alle aanwezige stoffen in kaart gebracht van de verschillende afdelingen.’ Indien er een calamiteit is, kunnen de hulpverleners deze informatie binnen 30 seconden opvragen. ‘Dat kan zowel digitaal als handmatig. Via de mappen is direct duidelijk wat voor stof aanwezig is, maar ook wat de gewenste manier van ingrijpen is. Met schuim blussen of met water bijvoorbeeld.’

Om de veiligheid van de patiënt, bezoeker, medewerkers en hulpverlening te kunnen garanderen zijn tevens bordjes aangebracht op de zogenaamde risicoruimtes. ‘In 3 dagen tijd hebben we 600 bordjes opgehangen.’ De bordjes zijn 12 centimeter groot en hangen 10 centimeter boven de deurklink. ‘Als er bij een deur geen bordje hangt, betekent dit dat er geen extra risico is. De brandweer kan dus zo naar binnen.’

Een groen vierkant bord betekent dat de risico's van verwachte gezondheidseffecten laag zijn tijdens de ‘binnenaanval’. Een driehoekig geel bord betekent dat ‘de risico's van verwachte gezondheidseffecten zodanig zijn dat een binnenaanval verantwoord is als voldaan wordt aan de daarvoor opgestelde aanwijzingen.’ Een rond rood bord waarschuwt voor groter gevaar. Stubbs: ‘De risico's van verwachte gezondheidseffecten zijn zodanig dat een binnenaanval niet verantwoord is zonder expliciete toestemming en nadere informatie van een BHV’er.’

In alle gevallen waar een bordje aanwezig is, is minimaal adembescherming verplicht. Indien de brandweer Den Haag/Leidschendam wil weten welke stoffen exact in een ruimte aanwezig zijn kan ze dat via het softwareprogramma GROS achterhalen. ‘Via GROS zijn alle stoffen per kamernummer opvraagbaar.’

Stubbs erkent dat bij een groot ziekenhuis met meer dan 3000 man aan personeel, zoals het MCH, regelmatig wisselingen zijn in kamergebruik. ‘Daarom moeten de leidinggevenden van een afdeling ieder jaar opnieuw aangeven welke stoffen aanwezig zijn.’ Het nieuwe systeem levert volgens de stafmedewerker een minutenwinst op. ‘Heel belangrijk in een situatie dat elke seconde telt.’

Volgens Stubbs heeft de brandweer inmiddels contact gehad met de gemeente Den Haag. ‘Het systeem wordt waarschijnlijk eerst regiobreed ingevoerd en daarna mogelijk zelfs landelijk.’

Foto: Kees van Hesteren, hoofd beveiliging, krijgt het aangepaste bedrijfsnoodplan (BNP) uit handen van Peter van der Meer, lid Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Haaglanden. MCH


Foto Haaglanden


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’