• Tonnen subsidie voor islamitisch zorghuis<br />
17 september 2008
17 sept 2008

Tonnen subsidie voor islamitisch zorghuis

Zorggroep Elde in Boxtel heeft enkele tonnen aan subsidiegeld toegezegd gekregen voor het opzetten van een zorghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Subsidieadviesbureau Currency Connect bracht het project samen met Zorgroep succesvol onder de aandacht bij het ministerie van VWS. Zorgdeskundig adviseur Dineke Kuilder van Currency Connect: 'Het is een prachtig project dat recht doet aan onze multiculturele samenleving.'

Zorggroep Elde realiseert binnen een bestaand zorghuis een speciale afdeling waar ongeveer zestig ouderen van Islamitische herkomst kunnen wonen. Dit onderdeel van het zorghuis, dat in 2011 klaar moet zijn, wordt z