• 'Transparantie over duurzaamheid ontbreekt'<br />
13 oktober 2009
13 okt 2009

'Transparantie over duurzaamheid ontbreekt'

Bedrijven zeggen dat duurzaamheid een vaste positie heeft veroverd in hun strategie, maar ze maken dat maar mondjesmaat inzichtelijk. Dat blijkt uit de nieuwste Duurzaamheidbarometer van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 243 Nederlandse directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van duurzaam ondernemen.
Volgens PwC moeten bedrijven die claimen dat hun producten, diensten en bedrijfsvoering duurzaam zijn, meer transparant maken. ‘De geloofwaardigheid van duurzame bedrijven zou enorm toenemen wanneer zij hun niet-financiële resultaten beter meten en transparant maken. Ook zouden aandeelhouders hier nadrukkelijker op moeten aandringen’, zegt Klaas van den Berg, sustainability leader bij PwC. Maar een meerderheid van de ondervraagden vreest juist dat aandeelhouders door de recessie minder aandacht voor duurzaamheid zullen vragen.

Slechts 18 procent van de onderzochte bedrijven heeft wel eens een analyse uitgevoerd welke duurzaamheidinitiatieven de komende vijf jaar financiële impact zullen hebben op de  aandeelhouders- of bedrijfswaarde. En slechts 4 van de 10 bedrijven heeft bedrijfseconomische doelen gekoppeld aan hun duurzaamheidstrategie. De barometer meet per kwartaal de impact van de economische crisis op duurzaamheidinitiatieven van bedrijven. De grootste groep bedrijven (70 procent) heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de crisis.

De belangrijkste redenen zijn dat duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsbeleid vormt en onderdeel is van een langetermijnstrategie.  Van den Berg: ‘We zien nu al een aantal metingen lang dat de recessie tot nu toe betrekkelijk weinig negatieve invloed heeft op de duurzaamheidinitiatieven. Duurzaamheid zou de makkelijkste keuze voor besparing zijn in deze tijd. Maar groen wordt groot, een strategische must. Recent onderzoek laat zien dat de top van de financieel meest gezonde organisaties gevormd wordt door de meest duurzame. Een reset van het denken over duurzaam biedt dus kansen. Juist nu veel ondernemingen gedwongen worden om hun positie in de markt opnieuw te bekijken.’