• Trendrapportage (1 PAGINA)<br />
04 november 2010
04 nov 2010

Trendrapportage (1 PAGINA)

Chapeau: Onderzoek Facilitaire Kengetallen Gemeenten:

Kop: Schoonmaak duurder en slechter

Gemeenten kampen met steeds hogere schoonmaakkosten, terwijl de kwaliteit van het werk sterk achterblijft. Dit is een van de opvallendste conclusies uit het dertiende onderzoek Facilitaire Kengetallen Gemeenten van Fier.fm. Daarnaast krijgt digitalisering steeds meer bodem in gemeenten. De besparingen ten opzichte van de traditionele documentaire informatievoorziening blijken bovendien prima aantoonbaar.

De lagere kwaliteit van schoonmaak binnen gemeenten is veroorzaakt door de frequentie van schoonmaak en het gebruik van (bepaalde) materialen. De kosten zijn ten opzichte van vorig jaar licht gestegen en het gewogen gemiddelde bedraagt €17,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak. Zowel de kwaliteit als de kosten van schoonmaak liggen overigens lager binnen stedelijke gemeenten.

In het onderzoek zijn de facilitaire kengetallen die betrekking hebben op het boekjaar 2009 gepresenteerd. De facilitaire kosten bedragen dit jaar €12.497,- per werkplek. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten met slechts twee procent gestegen. Meest opvallende afname in kosten is die op het onderdeel documentmanagement. Ook neemt het aantal gemeenten dat digitalisering volledig heeft geïmplementeerd toe. Deze groep behaalt over het algemeen ook lagere kosten dan gemeenten die in ontwikkeling zijn en actief zijn om dit beleid te implementeren.

Uit het trendonderzoek van vorig jaar bleek dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor gemeenten. Toch zijn zowel de kosten- als het aantal kWh verbruik ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak per werkplek is afgenomen van 27.84 naar 27.44. Deze afname is al sinds enkele jaren zichtbaar. Dit komt ook terug in de trends en ontwikkelingen. Het invoeren van  een flexplekconcept wordt veel genoemd. Het begrip nieuwe werken is overigens nog geen sleutelwoord voor de gemeenten.

Eigen beheer

Gemeenten prefereren het om (kritische) activiteiten zelf te beheren, aldus Fier.fm. De diensten documentmanagement en receptie worden door het grootste deel van de respondenten zelf uitgevoerd. Bijzonder is ook dat juist deze activiteiten als best practice worden benoemd. Het onderzoek laat tevens zien dat kosten niet de drijfveer is om diensten uit te besteden aan een sociaal werkvoorzieningschap. Als reden wordt door respondenten bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd. Verder blijkt dat de kosten, gericht op de functie diensten en middelen uit de NEN2748, over het algemeen boven het landelijk gemiddelde liggen. Deze zijn mogelijk veroorzaakt door de extra inzet van aansturing en ondersteuning.

In de komende jaren verwachten de onderzoekers een verdere afname van de kosten diensten en middelen. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door de digitalisering en (aankomende) bezuinigingen. Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat de organisatie binnen twee jaar zal overgaan naar nieuwbouw. Mogelijk leidt dit volgens Fier.fm tot een effectiever gebruik van vierkante meters en heeft dit effect op de parameters ten aanzien van huisvesting.

Op vrijdag 5 november 2010 organiseerde Fier.fm haar eerste congres, dat dit jaar in het teken stond van ‘Verleden, heden en toekomst van Facility Management’. Het dertiende trendonderzoek werd op deze dag overhandigd aan Bas Eenhoorn, adviseur in het openbaar bestuur.

Ralf Pijnenburg

Foto: HLP

Streamer: Nieuwe werken geen prioriteit voor gemeenten.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’